Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä: Helsingin budjettisovussa panostetaan turvallisuuteen ja kouluihin – kaupunkilaisten kukkarosta pidetään huolta 

Helsingin kaupungin talousarviosta vuodelle 2024 on saavutettu neuvottelutulos. Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen saavutettuun sopuun. Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen ja kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja, apulaispormestari Daniel Sazonov katsovat, että Kokoomuksen tavoitteet toteutuvat budjettiesityksessä hyvin. 

”Lopputulos budjettineuvotteluista on sellainen, johon kokoomuksessa voidaan olla tyytyväisiä. Yksi kokoomuksen keskeisistä tavoitteista oli varmistaa, että kunnallisverotuksen suunta on alas – ei ylöspäin. Tämä tavoite toteutui, vaikka budjettineuvottelujen alla nähtiin esityksiä kuntaveron kiristämisestä,” sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen. 

Myös panostusten osalta talousarvioesitys sisältää Helsingin kokoomukselle tärkeitä tavoitteita. 

”Kokoomukselle on ollut tänäkin vuonna tärkeää varmistaa, että Helsingin päiväkodit ja koulut saavat riittävät resurssit. Olemme halunneet välttää talouden niukkuuden kohdistumisen lapsiin ja nuoriin. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että pystymme vahvistamaan tarveperusteisen rahoituksen osuutta ehkäistäksemme koulujen eriytymistä kaupungin sisällä,” toteaa apulaispormestari Daniel Sazonov. 

Helsingin Kokoomus pitää hyvänä, että kaupungin eriytymiskehitykseen puututaan myös kaupunkiympäristön puolella. 

”Hyväksytty budjettisopu mahdollistaa alueiden väliseen segregaatioon puuttumisen sekä parantaa kaupungin turvallisuutta. Kaupunkiuudistusalueiden investointeja aikaistetaan ja yleisten alueiden siisteyteen ohjataan lisäeuroja. Uutena avauksena luodaan erityiset tehostetun hoidon alueet lähiympäristöön vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärille,” Vierunen ja Sazonov korostavat tyytyväisinä.  

Budjettisovussa merkittävään osaan ovat nousseet myös sujuvan liikkumisen varmistamiseen pyrkivät tavoitteet. 

”On tärkeää, että budjetista löytyy liuta liikkumista helpottavia kirjauksia. Panostamme sähköautojen latausedellytyksiin, kävely- ja pyöräilyreitteihin ja riittävien pysäköintimahdollisuuksien varmistamiseen.  Erityishuomiota saavat tulevat katutyömaat. Kulosaaren sillan korjauksen aikainen liikenteen sujuvuus varmistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön tie- ja katutöiden sekä rakennus- ja korjaustöiden työmaalupaus, jolla minimoidaan kaupunkilaisille töistä aiheutuvaa haittaa ja sen kestoa,” toteaa apulaispormestari Sazonov. 

Aikaisemmasta muutamasta vuodesta poiketen budjettisovussa ovat mukana kaikki kaupunginhallituksessa edustetut poliittiset ryhmät. 

”Budjettisovussa panostetaan turvallisuuteen, kriittisiin palveluihin sekä henkilöstön veto- ja pitovoimaan palkkakehitysohjelmaa jatkamalla. Samaan aikaan kaupunkilaisten ostovoimasta ja kukkarosta pidetään huolta. Helsingin kokoomuksessa ollaan hyvin tyytyväisiä budjettisopuun ja siihen, että sitä on ollut tekemässä kaikki kaupunginhallituksessa edustetut ryhmät,” päättää valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen.