Sazonov_keyvisual_6_web_final

Mitt namn är Daniel Sazonov. Jag är biträdande borgmästare och jurist. Helsingfors har alltid varit mitt hem.

Vi behöver mindre av fina ord och skrämselpropaganda, och mer av raka och konkreta lösningar som skapar optimism och framtidstro.

I politiken är det återigen fråga om grundläggande saker: säkerhet, stabilitet, försörjning, frihet, demokrati, tillit till varandra, samhället och framtiden.

Vi lever i en svår världssituation med nya kritiska utmaningar och samtidigt har de problem som hotar samhällets hållbarhet inte försvunnit någonstans, däribland klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

Samtidigt är det ekonomiska utgångsläget inte lätt inför den kommande valperioden. I jämförelse med idag behöver vi kunna göra betydligt bättre så att kan ta hand om vårt samhälle, säkerheten, sociala tryggheten och jämlika möjligheter – det även imorgon.

För närvarande arbetar jag som Helsingfors biträdande borgmästare

Som biträdande borgmästare för social-, hälsovårds- och räddningssektorn är jag ordförande för social-, hälsovårds och räddningsnämnden. Till mitt verksamhetsområde hör familj- och socialtjänster, hälsovård- och missbruksvårdtjänster, sjukhus-, rehabilitering- och omvårdnadtjänster samt räddningsverket.

Social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsverket är pengar, struktur och förvaltning. Men framför allt är det fråga om kvalitativa och välfungerande tjänster från det första besöket på mödra- och barnrådgivningen till den palliativa vården. Tak över huvudet och mat på bordet när livet knappt bär. Barnskyddets beskyddande ”stop” när illamåendet är stort. Hjälp och stöd för de äldre då de egna krafterna inte räcker till. Vid sjukdomsfall eller brand tillit till att man får världens bästa hjälp och vård – och det snabbt.

Mitt viktigaste mål i politiken är att skapa perspektiv och framtidstro. Oberoende utgångsläge ska var och en ska kunna bygga ett gott liv och sträva efter sina drömmar. Detta förverkligas varje dag inom det verksamhetsområde jag verkar på inom staden.

Kan jag hjälpa dig? Kontakta mig!   ➔

Kom med!

Politik gör man inte ensam. Det behövs lagarbete och varje yttrande om stöd är viktig. Kom med och bygg en ännu starkare huvudstad!

Läs mer   ➔


Sociala medier