Uskomatonta, mutta totta: puolueet yksimielisiä ensi vuoden budjetista Helsingissä

un nykyistä poliittista keskusteluilmapiiriä – erityisesti valtakunnan politiikassa – katsoo, voi olla vaikea uskoa, että Helsingin talousarvioesityksestä 2024 päätettiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti. Mukana ovat kaikki puolueet kokoomuksesta vasemmistoliittoon ja vihreistä perussuomalaisiin. Neuvotteluita johtaneen kokoomuksen näkökulmasta pidän tätä tärkeänä saavutuksena.

Eivät puolueet tietenkään samaa mieltä olleet. Mekin olisimme tehneet usean asian toisin. Mutta istuimme neuvottelupöytään, kävimme pitkät keskustelut ja väännötkin. Lopulta löysimme riittävän tyydyttävän kompromissin. Tämä osoittaa vahvaa Helsingin henkeä – jaettua ymmärrystä kaupungin haasteista.

Iso kuva on kunnossa: rahankäyttö säilyy vastuullisella tasolla, kunnallisvero laskee hitusen ja kiinteistövero pysyy valtakunnallisella minimitasolla. Koulukorjaukset jatkuvat, puistoja ja liikuntapaikkoja parannetaan ja metroasemia kunnostetaan. Palveluihin, erityisesti kouluihin ja päiväkoteihin pystytään panostamaan, samoin kaupunkiympäristön siisteyteen.

Erityisen huomion kohteena ovat jälleen ratkaisut Helsinkiä vaivaavan henkilöstöpulaan. Palkkakehitysohjelma tule jatkumaan ja työmatkaetu paranemaan. Uusi työterveys saadaan käyttöön.

Liikenteen ja liikkumisen puolella tehdään fiksuja liikkeitä. Joukkoliikennelippujen hinnat laskevat hieman. Sähköautojen latausmahdollisuuksia parannetaan. Eri pysäköintialueilla varmistetaan, ettei paikkojen määrä kullakin alueella vähene kohtuuttomasti.

Tietöiden riesaa vähennetään ottamalla käyttöön katutöiden työmaalupaus. Jokaisen hankkeen aikataulua vahditaan tarkemmin. Erikseen on syytä mainita Kulosaaren silta. Tavoitteena on, että korjaustöiden aikana on käytössä enemmän kuin yksi kaista suuntaansa, ettei liikenne sumppuunnu aivan totaalisesti.

Nykyisessä maailmanajassa on syytä valmistautua ikäviinkin skenaarioihin. Toista vuotta peräkkäin kiinnitämme erityistä huomiota väestönsuojiin, joiden materiaaleja täydennetään ja peruskorjauksia aikaistetaan.

Uskallan todeta, että näihin talousarvioneuvotteluihin voi helsinkiläinen veronmaksaja ja palveluiden käyttäjä olla tyytyväinen.

Julkaistu kolumnina Helsingin Uutisissa 25.11.2023


Töölönlahden kehitys askeltaa eteenpäin

Töölönlahti on aivan ainutlaatuinen ja upea luontokeidas Helsingin ytimessä. Hyvien ulkoilumahdollisuuksien lisäksi Töölönlahti on kunnostautunut Suomen parhaimmassa kulttuuritarjonnassa. Yhdeltä kulmalta löytyy kansallisooppera, toiselta kansallisteatteri, kolmatta reunustaa Finlandia-talo. Puiston toisella puolella kohoaa Oodi ja Musiikki-talo. Alueena Töölönlahden ympäristö itsessään toimii myös taidenäytösten osana vaikkapa Lux Helsingin aikana. Olemme töölöläisinä etuoikeutettuja, kun meillä on tällaiset ”lähipalvelut”.

Aivan viimeinen silaus Töölönlahdelta ja sen puistosta kuitenkin puuttuu. Joinakin aikoina ”puisto” -nimityskin on liioiteltua, kun näky on muistuttaa ennemminkin aavikkonurmea. Yksi askel eteenpäin tämän korjaamiseksi saadaan ensi vuonna, kun esityksestäni ylimääräiset puolitoista miljoonaa kohdennetaan Töölönlahden alueen parantamiseen.

Eurojen taustalla on aikoinaan kaupungin perustama Kamppi – Töölönlahti -alueen investointirahasto, josta alueen kehittämistä on rahoitettu. Rahasto itsessään lakkaa, mutta kaupunginhallituksen ja valtuuston tekemällä päätöksellä rahastossa vielä olleita puoltatoista miljoonaa ei siirretä kaupungin kassan jatkeeksi, vaan alueen kehittämiseen täysimääräisesti.

Panostus jatkaa hienosti Töölönlahden alueen kehittämistä, jota olen itsekin saanut olla osaltani eri vaiheessa puskemassa eteenpäin.

Aiemmin olen tällä palstalla kirjoittanut ulkokuntosalista, joka Töölönlahdelle tulisi saada. Samaa kaipaili muuten maan päälehden urheilutoimituskin. Nyt salille on osoitettu paikka ja se toteutuu. Kelpo täydennys Mäntymäkeen muutama vuosi kaupungin kuntoporrasohjelmalla saaduille kuntoportaille. 

Oma kysymyksensä on Finlandia-talon remontti ja siihen kytkeytyvä Pikku-Finlandia. Finlandiatalon putkien valmistumista ja Suomen sääoloihin huonosti sopivan marmorin turhan usein toistuvaa laattojen vaihtoa odotellessa on Pikku-Finlandian päädyn kahvila ehtinyt löytää tiensä monen sydämeen. Varsinaisessa Finlandia-talossa on siinäkin ollut kahvila, mutta se ei ole samalla tavalla avautunut lenkkipolun varrelle ja ilta-aurinkoon. Mikrosijainneilla on merkitystä.

Parhaillaan pohditaan Pikku-Finlandian tulevaa kohtaloa. Rakennus on hankittu sellaiseksi, että sitä voidaan tulevaisuudessa käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Vahvana ehdokkaana on rakennuksen siirtyminen koulukäyttöön. Tämä on varmasti hienolle rakennukselle hyvä tulevaisuus.

Ajoituksella on kuitenkin väliä. On selvää, että Pikku-Finlandia tarvitaan Finlandia-talon remontin loppuun. Mutta kuinka kauan sen jälkeen? Kysyntää ilmeisesti konferenssikäyttöönkin olisi.

Ajattelen itse, että ennen siirtopäätöstä on oltava selkeät suunnitelmat siitä, mitä Pikku-Finlandian paikalle tulee. Tässä katse koskee erityisesti kahvilaa Töölönlahden raitin varrella. Yhtä massiivista pysyvää rakennusta ei tietenkään voi Finlandia-talon eteen tehdä. Sitä emme kuitenkaan saa päästää tapahtumaan, että Pikku-Finlandia kärrätään pois ja paikalle jää vuosiksi aavikkonurmea – tai pahimmassa tapauksessa tyhjä asfaltti- tai sepelikenttä. Töölönlahti ansaitsee tätä parempaa.

Kirjoitus julkaistu kolumnina Töölöläisessä 12.11.2023


Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä: Helsingin budjettisovussa panostetaan turvallisuuteen ja kouluihin – kaupunkilaisten kukkarosta pidetään huolta 

Helsingin kaupungin talousarviosta vuodelle 2024 on saavutettu neuvottelutulos. Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen saavutettuun sopuun. Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen ja kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja, apulaispormestari Daniel Sazonov katsovat, että Kokoomuksen tavoitteet toteutuvat budjettiesityksessä hyvin. 

”Lopputulos budjettineuvotteluista on sellainen, johon kokoomuksessa voidaan olla tyytyväisiä. Yksi kokoomuksen keskeisistä tavoitteista oli varmistaa, että kunnallisverotuksen suunta on alas – ei ylöspäin. Tämä tavoite toteutui, vaikka budjettineuvottelujen alla nähtiin esityksiä kuntaveron kiristämisestä,” sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen. 

Myös panostusten osalta talousarvioesitys sisältää Helsingin kokoomukselle tärkeitä tavoitteita. 

”Kokoomukselle on ollut tänäkin vuonna tärkeää varmistaa, että Helsingin päiväkodit ja koulut saavat riittävät resurssit. Olemme halunneet välttää talouden niukkuuden kohdistumisen lapsiin ja nuoriin. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että pystymme vahvistamaan tarveperusteisen rahoituksen osuutta ehkäistäksemme koulujen eriytymistä kaupungin sisällä,” toteaa apulaispormestari Daniel Sazonov. 

Helsingin Kokoomus pitää hyvänä, että kaupungin eriytymiskehitykseen puututaan myös kaupunkiympäristön puolella. 

”Hyväksytty budjettisopu mahdollistaa alueiden väliseen segregaatioon puuttumisen sekä parantaa kaupungin turvallisuutta. Kaupunkiuudistusalueiden investointeja aikaistetaan ja yleisten alueiden siisteyteen ohjataan lisäeuroja. Uutena avauksena luodaan erityiset tehostetun hoidon alueet lähiympäristöön vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärille,” Vierunen ja Sazonov korostavat tyytyväisinä.  

Budjettisovussa merkittävään osaan ovat nousseet myös sujuvan liikkumisen varmistamiseen pyrkivät tavoitteet. 

”On tärkeää, että budjetista löytyy liuta liikkumista helpottavia kirjauksia. Panostamme sähköautojen latausedellytyksiin, kävely- ja pyöräilyreitteihin ja riittävien pysäköintimahdollisuuksien varmistamiseen.  Erityishuomiota saavat tulevat katutyömaat. Kulosaaren sillan korjauksen aikainen liikenteen sujuvuus varmistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön tie- ja katutöiden sekä rakennus- ja korjaustöiden työmaalupaus, jolla minimoidaan kaupunkilaisille töistä aiheutuvaa haittaa ja sen kestoa,” toteaa apulaispormestari Sazonov. 

Aikaisemmasta muutamasta vuodesta poiketen budjettisovussa ovat mukana kaikki kaupunginhallituksessa edustetut poliittiset ryhmät. 

”Budjettisovussa panostetaan turvallisuuteen, kriittisiin palveluihin sekä henkilöstön veto- ja pitovoimaan palkkakehitysohjelmaa jatkamalla. Samaan aikaan kaupunkilaisten ostovoimasta ja kukkarosta pidetään huolta. Helsingin kokoomuksessa ollaan hyvin tyytyväisiä budjettisopuun ja siihen, että sitä on ollut tekemässä kaikki kaupunginhallituksessa edustetut ryhmät,” päättää valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen.