Jokaiselle asunnottomalle on löydettävä koti

Valtuustokauden alussa Helsingin kaupunki asetti tavoitteekseen poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä. Lähdimme määrätietoisin askelin kohti tavoitetta. Kun valtuustokausi lähenee puolta väliä, missä mennään etenemisen kanssa?

Vuonna 2022 Helsingissä oli 47 prosenttia vähemmän yksineläviä asunnottomia ja 38 prosenttia vähemmän asunnottomia perheitä ja pariskuntia kuin vuonna 2019.

Olen iloinen niiden satojen ihmisten puolesta, joilla on nyt koti. Erityisen iloinen olen siitä, että pitkäaikaisasunnottomien määrää saatiin vähennettyä neljänneksellä.

Tätä vauhtia Helsinki saavuttaa tavoitteensa asunnottomuuden poistamisesta vuoteen 2025 mennessä. Puolikas urakasta on vielä jäljellä. Siksi käsittelyssä on jo uusi asunnottomuusohjelma.

Seuraavaksi tavoitteena on, että vuoden 2023 lopussa yksin eläviä helsinkiläisiä asunnottomia on 700 ja vuoden 2024 lopussa yksineläviä helsinkiläisiä asunnottomia on 300. Asunnottomien perheiden ja pariskuntien osalta tavoitteena on, että vuoden 2023 lopussa asunnottomia on 50 ja vuoden 2024 lopussa helsinkiläisiä asunnottomia perheitä ja pariskuntia on 20.

Asunnottomuuden poistamiseksi käytössä on useita erilaisia toimia, joista tärkeimmät liittyvät asuntotuotantoon, ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen sekä pitkäaikaisasunnottomien palveluihin.

Asuntotuotannon täytyy yksinkertaisesti olla riittävää, jotta asuntoja voidaan kohdentaa erityisesti asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville.

Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen osalta korostuvat asumisneuvonnan kehittäminen, asunnottomuusajan lyhentäminen ja asunnonsaannin nopeutuminen sekä lastensuojelun jälkihoitoasiakkaiden palveluiden kehittäminen.

Pitkäaikaisasunnottomien palveluissa korostuu niiden oikea-aikaisuus ja tavoittavuus. Pitkäaikaisasunnottomuuteen liittyy usein puutteita asumisen taidoissa. Asumisen taitoja tulee voida ”harjoitella” Asunto ensin -yksiköissä, ja kun asuminen sujuu, asiakkaan on voitava joustavasti siirtyä kevyempiin asumismuotoihin. Nämä prosessit pitää saada mahdollisimman sujuviksi.

Tavoittelemme sitä, että vuoden 2025 loppuun mennessä asunnottomuus on käytännössä kokonaan poistettu Helsingistä. Tavoite asetettiin kahdesta syystä. Koska se on oikein, ja koska se on mahdollista.

Hyvinvointiyhteiskunta ei ole valmis tai saavuttanut tavoitteitaan niin kauan, kuin yhdeltäkin meistä puuttuu asunto. Jokaisella meistä pitää olla oma koti, jonka seinät tuovat vakautta ja turvaa elämän kuohunnalta. Paikka, jossa on mahdollisuus pysähtyä ja rauhoittua, kerätä voimaa.

Sosiaalista vastuuta kannetaan parhaiten siten, että jokaisella on katto pään päällä. Kaikki elämän muut haasteet ovat helpommin ratkaistavissa, kun ei tarvitse miettiä, missä nukkuu yönsä.

Asunnottomuutta torjuvaa työtä on Helsingissä tehty pitkään ja määrätietoisesti. Siksi tavoite asunnottomuuden poistamisesta kokonaan on mahdollinen. Se on vaikea ja kunnianhimoinen, mutta mahdollinen.

Olemme kaksi vuosikymmentä vähentäneet määrätietoisesti asunnottomuutta ja alamme olla tilanteessa, jossa voimme poistaa sen kokonaan. Jos jokin on oikein ja mahdollista, se täytyy tehdä. Jokaiselle asunnottomalle on löydettävä koti.

Helsingin ja suurten kaupunkien lisäksi valtion on nyt aika ottaa seuraava askel. Valtion on otettava työn alle pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen koko Suomesta seuraavan hallituskauden aikana.

Julkaistu kolumnina Töölöläisessä 18.6.2023.