Helsingin keskustan näivettyminen on pysäytettävä

Keskustan elinvoima on ollut laskussa ja korona-aika aiheutti siihen lisäiskun. Tilannetta kärjistävät liikenneratkaisut, jotka eivät huomioi keskustassa asuvia, asioivia tai työskenteleviä. Kokoomuslaiset peräsivät nopeita toimia virheiden korjaamiseksi viimeksi tällä viikolla.

Teimme maanantaina kaupunginhallituksessa laajasti esityksiä suunnan kääntämiseksi.

Kehotimme viemään eteenpäin hankkeita, jotka tukevat keskustan vetovoimaa sekä toimi- ja liiketilan korkeaa täyttöastetta. Isoja kehityshankkeista on vietävä eteenpäin ja elämyksellisyyttä tukevat toimet kuten Senaatintorin suurterassi, tulee toteuttaa saman tien.

Vaadimme ratkaisua saavutettavuuteen liittyviin ongelmiin, erityisesti samanaikaisiin katutöihin keskustaan johtavilla väylillä.

Halusimme yksiselitteisesti todeta, että keskustan liikenneratkaisut ovat olleet epäonnistuneita. Korostimme kaupunkistrategian vaatimusta keskustan saavutettavuuden varmistamisesta kaikilla kulkumuodoilla.

Välittömänä toimena kehotimme purkamaan Esplanadien kavennukset niiltä osin kuin ne rajoittavat liikennettä. Erityisen kielteisesti on suhtauduttava Esplanadin kulttuurihistoriallisia ja arkkitehtonisia arvoja loukkaaviin ratkaisuihin kuten mukulakivetyksen peittämiseen asvaltilla.

Keskusta-alueella resurssit pitää suunnata siihen, että jo olemassa olevat kävelyalueet ovat viihtyisiä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Kaisaniemen puiston peruskorjauksen edistämistä, Töölönlahden puistoalueen viihtyisyyden lisäämistä ja jalkakäytävillä notkuvan huoltoliikenteen väärinpysäköinnin estämistä.

Kehotimme myös edelleen selvittämään maanalaisten ratkaisujen mahdollisuutta keskustan läpi suuntautuvan ajoneuvoliikenteen paineen keventämiseksi.

Kokoomuksen esityksiä tuki RKP:n edustaja ja valtaosaa esityksistä perussuomalaisten edustaja. Muut kaupunginhallituksen jäsenet äänestivät esityksiä vastaan, jolloin niitä ei hyväksytty. Jäimme niukasti vähemmistöön.

Kokoomuksen esitykset ja niistä käydyt äänestykset toivat eri ryhmien linjat näkyvästi esiin. Kokoomuksen kanta kaupungin liikenneratkaisuihin ja keskustan elinvoiman vahvistamiseen on selkeä.

Julkaistu kolumnina Helsingin uutisissa 24.5.2023.