Samlingspartiet är det enda alternativet för den borgerliga väljaren

HBL har under de senaste veckorna gjort ett bra jobb med att presentera de olika partiernas linjer för den kommande valperioden. En av de frågor som ställts till partiledarna har varit deras inställning till en sänkning av inkomstskatten.

Svaret på denna fråga säger en hel del om de olika partiernas åsikter om ekonomin. Kanske kan svaret på frågan ses även som ett bredare uttalande om huruvida staten anses vara en bättre användare av medel än individen.

Traditionellt har Samlingspartiet och SFP setts som de klara borgerliga alternativen. På senare tid har Rörelse Nu också försökt att ta upp något av samma borgerliga mark. Det är därför mycket förvånande att både Anna-Maja Henriksson från SFP och Hjallis Harkimo från Rörelse Nu i intervjuer med HBL svarade negativt på frågan om sänkning av inkomstskatten.

Harkimo meddelade direkt att han var emot en sänkning av inkomstskatten och Henriksson konstaterade att den rätta tidpunkten för en sänkning av inkomstskatten kan vara mot slutet av nästa valperiod. Så svaret, som var förklätt som ett positivt svar, var faktiskt ett negativt svar.

De borgerliga väljarna kan också ibland uppvaktas av Centerpartiet och Sannfinländarna. Centern har förlorat all trovärdighet i den ekonomiska politiken till följd av sin misslyckade valperiod som finansministerparti. Sannfinländarnas ekonomiska linje är inte trovärdig och i synnerhet när det gäller strukturpolitiken är deras linje egentligen ofta vänster.

Det är därför mycket troligt att Samlingspartiet kommer att vara det enda borgerliga alternativet i vårens riksdagsval. Detta är något som alla borgerliga väljare bör tänka på.

Opinionsartikeln har publicerats i HBL den 4.1.2023