Vanhin puisto palautetaan loistoonsa

Kaisaniemenpuistoon rakennetaan uutta hotellia. Hotelli nousee vanhan, huonoon kuntoon päässeen ja kaupunkikuvallisesti kehnon Säätalon tilalle. Alueen kehityksen kannalta uutinen on tervetullut, kunhan rakennuksen arkkitehtuurissa pidetään kiinni kunnianhimosta.

Ravintola Kaisaniemi sai uudet omistajat, jotka ovat ryhtyneet tarkkaan restaurointityöhön ravintolan vuosisadan takaisen loiston palauttamiseksi. Nämä uutiset kytkeytyvät erinomaisesti siihen, että Kaisaniemenpuiston kunnostus etenee vihdoin.

Helsingin keskustan vanhimman puiston viihtyisyys on huomattavasti laskenut, ja puisto on koettu turvattomaksi läpikulkupaikaksi. Onpa sitä välillä pidetty, valitettavasti, keskustan huumekaupan keskuksenakin.

Valtuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa linjattiin, että Kaisaniemenpuiston kunnostaminen käynnistetään tällä valtuustokaudella. Strategiakirjaus oli tärkeä, jotta puiston kunnostusta ei voida vuosittaisissa suunnitelmissa enää lykätä määrättömään tulevaisuuteen.

Joulukuussa kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi puiston korjaussuunnitelmat. Koko laaja puistoalue kunnostetaan, liikennejärjestelyitä parannetaan ja aluetta kehitetään monipuolisemmaksi kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot huomioon ottaen. Esimerkiksi puiston suihkulähteen ilme on tarkoitus palauttaa 1920-luvun ilmeen mukaiseksi.

Puiston arvokasta kasvillisuutta myös uudistetaan ja täydennetään. Lisäksi saneerataan puistoalueella sijaitsevaa vesihuoltoverkostoa ja muuta kunnallistekniikkaa. Valaistus uusitaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Puiston korjaussuunnitelma on yksityiskohtainen. Nostan tässä yhteydessä esiin vain muutamia esimerkkejä suunnitelluista muutoksista.

Kaisaniemenrannan muuttamista paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi on toivottu laajasti. Sen kehittäminen viihtyisäksi oleskelualueeksi oli yksi alueemme OmaStadi-äänestyksen voittaneista ideoista. Idea pyritään toteuttamaan osana puiston korjausta.

Suunnitelmissa Kaisaniemenlahden ranta muutetaan rantapromenadiksi, jossa voi istuskella ja oleskella. Vanhan rantamuurin varteen tehdään varaukset mahdollisia ravintolalaivoja varten. Tarkoitus on myös mahdollistaa kioskitoiminnan pyörittäminen.

Tennistä on pelattu Kaisaniemenpuistossa pitkään ja mahdollisuus siihen on haluttu säilyttää. Suunnitelmissa tenniskentät siirretään lähemmäs puiston itäreunaa ja niiden yhteyteen muodostetaan liikunnallinen toimintakokonaisuus.

Puiston hiekkakentästä halutaan saada jatkossa enemmän irti ympäri vuoden. Kentälle rakennetaan tapahtumatoimintaa palveleva infra. Pakkastalvina kenttä on tarkoitus jäädyttää.

Kaupunkilaisilta on tullut palautetta pyöräilystä puistossa. Erityisesti Svante Olssonin puistokujalle toivotaan vauhtia hillitseviä muutoksia. Suunnitelmissa pyöräilijöitä ohjataan kiertämään puiston pohjoisosan kautta, Kaisaniemenpuistokujaa ja Kaisaniemenrantaa pitkin.

Koska Kaisaniemenpuisto on suojeltu, sen korjaaminen ja kunnostaminen on tehtävä pieteetillä. Kustannukset tulevat olemaan noin 18,4 miljoonaa euroa. Puistoa rakennetaan vaiheittain korkeista kustannuksista johtuen. Tavoitteena on, että rakentamisen toteutussuunnitelmat valmistuvat kesään mennessä.

Voin jo kuvitella, miten hieno puisto tulee olemaan, kun se on saatu palautettua, ei entiseen, vaan uuteen loistoonsa. Uusittu puisto ja sen ympäristö tulee palvelemaan kaikkia helsinkiläisiä, mutta erityisesti laajan kantakaupungin asukkaita. Lähteköön tästä liikkeelle uusi ja upea vaihe Suomen vanhimman julkisen puiston historiassa.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Töölöläisessä 27.2.2022.