Kuntavero Helsingissä ei nouse – valtiota vahdittava

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian tälle valtuustokaudelle. Kaupunkistrategia ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa ja asettaa tavoitteet seuraavalle neljälle vuodelle. Saavutimme paljon isoja asioita, hyvässä yhteistyössä valtuuston suuren enemmistön kanssa.

Monet poliitikot ovat hyviä jakamaan rahaa. Liian monelta tuntuu kuitenkin unohtuvan se, että rahaa pitäisi riittää tulevaisuudessakin. Vain vahva ja vastuullisesti hoidettu kaupungintalous varmistaa, että voimme pitää verotuksen tason kohtuullisena, panostaa tärkeisiin palveluihin ja investoida kasvavaan kaupunkiin.

Siksi olen iloinen siitä, että saimme strategiassa asetettua vahvan taloussäännön, joka asettaa helsinkiläisten rahojen käytölle selkeän raamin tulevana neljänä vuonna. On myös hienoa, että saimme sovittua, ettei kuntavero nouse Helsingissä tällä kaudella.

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarina olen tyytyväinen siihen, että uskalsimme tehdä useita kunnianhimoisia päätöksiä toimialaani liittyen. Otamme Helsingissä käyttöön terapiatakuun jo ensi vuonna. Koronakriisi on lisännyt mielenterveysongelmia ja on erittäin tärkeää, että niihin voidaan tarjota apua mahdollisimman varhain ja matalalla kynnyksellä.

Tavoittelemme asunnottomuuden poistoa vuoteen 2025 mennessä. Vahvistamme päihdepalveluja niin, että huumeriippuvuudesta kärsiville on tarjolla riittävästi helposti ja nopeasti saavutettavia palveluita.

Helsingin kaupungin taloudelle on asetettu selkeät säännöt, mutta valtion toiminta erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen suhteen huolestuttaa minua. Sote-uudistuksen myötä lähes kaksi kolmasosaa verotuloistamme siirtyy valtion kassaan. Samaan aikaan vastuu Helsingin sote-palvelujen sekä pelastustoimen rahoituksesta siirtyy valtiolle.

Edellä kuvatun harjoituksen seurauksena meillä tulee olemaan huomattavasti vähemmän rahaa järjestää sote-palvelut kuin mitä meillä nykymallissa on. Tämän hetkisten tietojen mukaan Helsinki on siis uudistuksen häviäjä.

Näin ei voi antaa olla. Meidän pitää kaikin keinoin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että valtio turvaa riittävän rahoituksen helsinkiläisten laadukkaisiin palveluihin.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Helsingin uutisissa 20.10.2021