Helsingin suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi on päätetty

Kaupunkistrategianeuvottelut on saatu päätökseen ja tänään on julkaistu pormestarin strategiaesitys, jota laaja valtuuston enemmistö tukee. On hienoa, että Helsingissä tulevaisuutta tehdään yhteistyöllä. Olenkin iloinen, että sain pormestarin ohella olla vetämässä neuvotteluja ja rakentamassa saavutettua lopputulosta.

Strategia on vahva kokonaisuus, jossa yhdistyvät hienosti vastuu kaupungin ja kaupunkilaisten taloudesta, kunnianhimoiset ja vaikuttavat ilmastotavoitteet, painotus koulutukseen ja panostukset terapiatakuun kaltaisiin tärkeisiin palveluihin.

Neljän vuoden ohjelmassa päätöksiä on valtava määrä. Tässä muutama esimerkki niistä:

  • Pidättäydymme kuntaveron korotuksista koko valtuustokaudella.
  • Aikaistamme Hiilineutraalisuustavoitettamme vuoteen 2030.
  • Turvaamme koulujen resurssit.
  • Sitoudumme talouden vastuuperiaatteeseen, jolla varmistetaan kaupungin menojen hillitty kasvu.
  • Käynnistämme tuottavuusohjelman, jolla haetaan kaupunkikonsernista 50 miljoonan tuottavuustoimet.
  • Vahvistamme lähipäiväkotiperiaatetta ja paikkojen saatavuutta – 15 minuutin kaupungin hengessä.
  • Kiinnitämme erityishuomion kaupungin viihtyisyyteen: puistojen siisteyteen, liikuntapaikkoihin, arkkitehtuuriin, penkkeihin, laitureihin – vain joitakin esimerkkejä nostaakseni.
  • Parannamme keskustan elinvoimaa mm. edistämällä Arkkitehtuuri- ja designmuseo ja satamatoimintojen uudelleenjärjestelyjä.

Erityisen iloinen olen myös toimialaani koskevista linjauksista, jossa omat painotukseni näkyvät vahvasti. Tällaisia ovat erimerkiksi terapiatakuun käyttöönotto heti 2022, tavoite poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä ja panostukset päihdeongelmaisten nuorten auttamiseen.

Voit tutustua Helsingin kaupunkistrategiaan tästä.