Hallitus, olette jo myöhässä – nyt vauhdilla eteenpäin

Koronapassi on useissa Euroopan maissa osoittautunut toimivaksi tavaksi avata yhteiskuntaa vaiheittain. Esimerkiksi Tanskassa rokotustodistus otettiin yhdeksi välineeksi yhteiskunnan avaamiseen kuukausia sitten. Tanska luopui kaikista koronarajoituksista jo viikko sitten.

Kulttuuri-, tapahtuma- ja ravintolatoimialoilla on keskeinen merkitys elinvoiman luojana koko Suomessa, mutta erityisesti Helsingin kaltaisissa suurissa kaupungeissa. Koronapassi mahdollistaisi kevyemmät rajoitustoimet ja passin käyttöönoton myötä voitaisiin helpottaa yritysten toimintaa ja työntekijöiden tilannetta.

Minusta olisi ollut oikein ja kohtuullista hyödyntää koronapassia Suomessakin siinä, että rokotuksen saaneille ja koronataudin sairastaneille olisi sallittu kulttuurista, tapahtumista ja ravintolaelämästä nauttiminen vapaammin jo aikaisemmin. Se ei olisi ollut minulta pois, vaikka oma rokotusvuoroni oli tulossa vasta myöhemmin.

En ymmärrä, miksi asian valmistelu on kestänyt meillä Suomessa niin pitkään. Kokoomus esitti jo maaliskuussa koronapassin valmistelun kiirehtimistä. Nyt on syyskuu, ja koronapassilainsäädäntöä edelleen odotellaan saapuvaksi eduskuntaan.

Kun valtion askeleet haparoivat, on kaupunkien ryhdyttävä toimeen itse. Helsingin kaupunki testasi koronapassia käytännössä kuukausi sitten. Vapaaehtoisuuteen perustuneessa kokeilussa noudatettiin kaikkia voimassa olleita koronarajoituksia. Sisäänpääsyssä hyödynnettiin itsetulostettavaa Omakannasta saatavaa EU:n koronatodistusta.

Kokeilun perusteella koronapassin käyttöönotto olisi verrattain helppoa. Tilaisuuteen osallistuneiden kutsuvieraiden tuli sisään päästäkseen ladata Omakannasta yksi seuraavista: todistus kahdesta saadusta koronarokotusannoksesta, todistus koronatestituloksesta viimeisen 72 tunnin ajalta tai todistus sairastetusta koronataudista viimeisen puolen vuoden ajalta.

Tapahtuma onnistui erittäin hyvin, sillä sovellusten käyttö osoittautui verrattain helpoksi eikä esimerkiksi jonoja muodostunut tapahtumapaikan ovelle lainkaan.

Suomessa koronarajoituksista luopuminen siintää jo tunnelin päässä. Muutoksen huomaa Helsingin katukuvassa. Kaupungilla liikutaan enemmän ja ravintolaelämä on vilkastumassa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että laajat rajoitukset voidaan poistaa syksyn edetessä.

Koronapassia ei näin ollen välttämättä ehditä enää ottaa käyttöön. Lainsäädäntö täytyy kuitenkin saada hyväksyttyä eduskunnassa nopeasti, jotta koronapassi voidaan pitää keinovalikoimassa siltä varalta, että epidemiatilanne olennaisesti heikkenisi ja laajoihin rajoituksiin jouduttaisiin uudestaan turvautumaan.

Helsinki on yhdessä kulttuuri-, ravintola- ja tapahtuma-alan kanssa tarjonnut valtiolle kumppanuutta koronapassin kehitykseen ja pilotointiin. Kehitystyötä tehdään yhdessä valtion ja toimialan yritysten kanssa ja siinä pyritään hyödyntämään muiden EU-maiden ratkaisuja. Helsingin kaupunki jatkaa koronapassin käyttömahdollisuuksien kokeilemista ja hyödyntämistä omassa toiminnassaan myös jatkossa, jotta se olisi otettavissa laajemminkin käyttöön tarvittaessa.

Olennaista on, että valtio, kaupungit ja viranomaiset ovat valmiita toimimaan nopeasti koronatilanteen huonontuessa. Muuten yhteiskuntaa on avattava ja kaikista tarpeettomista rajoituksista on luovuttava.

Hallitus, koronapassin suhteen te olette jo myöhässä. Nyt on mentävä eteenpäin. Koronapassiesitys on jätettävä eduskuntaan ensi viikolla, jotta koronapassin käyttöönotto olisi mahdollista jo lokakuun alussa. Varautumisen aika on nyt. Paluussa normaaliin Suomella ei ole varaa jäädä jälkeen muusta Euroopasta tai maailmasta.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Verkkouutisissa 18.9.2021.