Terapiatakuusta viipymättä päätös eduskunnassa

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tänään terapiatakuuta koskevaa aloitetta. Käsittelyssään kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kokoomuksen esityksen, jossa vaaditaan aloitteen nopeaa käsittelyä eduskunnassa.

”Kaupunginhallitus alleviivaa, että eduskunnan tulee käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloite viipymättä. Takuun käyttöönoton myötä syntyvä lisäresurssitarve on korvattava kunnille täysimääräisesti, jotta se ei johda muiden mielenterveyspalveluiden karsimiseen, vaan mielenterveyspalveluiden palvelutaso ja kehittäminen kokonaisuutena voidaan varmistaa”, Kokoomuksen esityksessä todetaan.

Kokoomuksen kaupunginhallitusryhmä haluaa myös, että kaupunki tekee tarvittavat selvitykset terapiatakuun mukaisen toimintamallin käyttöönotosta Helsingissä. Lisäksi työ perustason mielenterveyspalveluiden parantamiseksi ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi on aloitettava heti ja sen on oltava jatkuvaa.

”Haluamme, että jokainen apua tarvitseva saa sitä mahdollisimman nopeasti. Terapiatakuun osalta on tärkeää, että sen vaatimat resurssit ja henkilöstö ovat ensin selvillä. Kun selvitykset tehtäisiin nyt, olisi vuoden 2022 talousarviosta päätettäessä edellytykset tehdä punnittu ratkaisu terapiatakuuta koskien”, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov toteaa.

”Terapiatakuulla on todennäköisesti vähäistä suurempia kustannus- ja henkilöstövaikutuksia, joten sen käyttöönottoa tulisi käsitellä osana talousarvion laadintaa. Jos takuu otettaisiin käyttöön ilman lisäresurssia voisi se tarkoittaa pahimmillaan heikennyksiä muihin mielenterveyspalveluihin. Tätä emme halua”, Sazonov jatkaa.

Sazonov kääntää katseensa hallituspuolueita edustavien valtuustoryhmien suuntaan:

”Toivomme, että etenkin hallituspuolueiden valtuustoryhmät vaikuttaisivat omiin puolueisiinsa, että kansalaisaloite terapiatakuusta käsiteltäisiin mahdollisimman pian eduskunnassa. On kestämätöntä, että hallituspuolueet ovat jarruttaneet aloitteen nopeaa käsittelyä kokoomuksen vaatimuksista huolimatta.”