Kokoomuksen huoli Hernesaaren osalta toteutui

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt tänään kumota Hernesaaren asemakaavan. Kumoamisen perusteena ovat puutteelliset liikennejärjestelyt ja perusteettomat odotukset liikennemäärien vähenemisestä.

”Hernesaaren kaavan kaatuminen Hallinto-oikeudessa on merkittävä isku Helsingin asuntotuotantotavoitteille. Samaan aikaan en ole ratkaisusta yllättynyt, sillä kaavan liikennettä koskevat puutteet ovat olleet nähtävissä jo pitkään.”, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov sanoo.

Sazonov on pettynyt siihen, että erityisesti Kokoomuksen esittämiä ratkaisuja Hernesaaren liikennekysymykseen ei otettu poliittisen enemmistön vastustuksen takia huomioon:

”Kokoomus on koko kaavan valmistelun ja päätöksenteon ajan nostanut esiin huolta liikenteen sujuvuudesta Hernesaaressa ja muussa kantakaupungissa. Tuhansien asukkaiden ja työpaikkojen autoliikenneyhteys on perustunut suunnitelmissa käytännössä vain kapean Telakkakadun varaan. Olemme pitäneet tätä kestämättömänä ja halunneet siksi säilyttää esimerkiksi maanalaisen yhteyden mahdollisuuden. Nyt tämä nousee merkittävään arvoon”.

”Nyt on viimeinen hetki tarttua Hernesaaren liikennekysymyksen ratkaisuun. Meidän on varmistettava, että liikkuminen rakentuvalle alueelle on sujuvaa, eikä se tuki myöskään kantakaupungin tai Töölön katuja. Emme halua Hernesaaresta liikenteellisesti samanlaista tikittävää aikapommia kuin Jätkäsaaresta.”, Sazonov vaatii.

Kokoomus tehnyt asiaa koskevia esityksiä koko päätöksenteon ajan – Vihreät, SDP ja Vasemmistoliitto haranneet vastaan

Kokoomuksen huoli Hernesaaren liikennejärjestelyistä on näkynyt konkreettisina esityksinä kaupunkiympäristölautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

”Esitin kaupunginhallitusvaiheessa Kokoomuksen esityksenä vastaesityksen, jossa vaadittiin uusia liikenneratkaisuja varmistamaan Hernesaaren liikenteen sujuvuus myös uuden kaupunginosan rakentamisen jälkeen. Kaavaan ja siihen kytkeytyvien alueiden liikenneratkaisujen ongelmat olivat ilmeisiä jo tässä vaiheessa.”, Sazonov sanoo.

Kaupunginhallitus päätti Sazonovin esityksestä kirjata kaavapäätökseen liikennettä koskevana huomiona:

”Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulosmenoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä.”

Koska tämänkin kirjauksen jälkeen tarve hakea merkittävämpiä muutoksia liikenneratkaisuihin oli ilmeinen, Kokoomus teki vielä valtuustovaiheessa esityksen, jossa vaadittiin ratkomaan Hernesaaren liikenneongelmia kaikin mahdollisin keinoin:

”Etelä-Helsingin uusi rakentaminen ja liikennejärjestelmän suunnittelu perustuu epärealistiseen oletukseen liikenteen määrästä. Jos täydentäviä liikenneratkaisuja ei tehdä, eteläisen kantakaupungin liikenteelle voi seurata merkittäviä ongelmia Hernesaaren rakentamisesta. Hyväksyessään kaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän kaikki mahdollisuudet tämän ongelman estämiseksi.”

Ponsi kuitenkin kaatui vihreiden, sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton vastustukseen.