Kokoomuksen Pakarinen ja Sazonov: Kruunusiltojen raitiovaunulinjan päätepysäkki Kaivokadulta Rautatientorille

Kokoomuksen apulaispormestari Pia Pakarinen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov esittävät Kruunusiltojen raitiotien päätepysäkin sijoittamista Rautatientorille. Kruunusiltojen raitiolinja on tulossa valtuuston uuteen käsittelyyn hankkeen merkittävän budjettiylityksen takia. Yhdeksi syyksi kasvaneisiin kustannuksiin on kerrottu Kaivokadulla suoritettavien töiden kalleus.

”Rautatientori olisi luonteva ja hyvin keskustan liikenteeseen istuva paikka Kruunusiltojen raitiotien päätepysäkille. Kaivokadun liikennekapasiteetti on muutenkin täynnä. Rautatientorilla tilaa sen sijaan on. Samalla vältetään autokaistojen vähentäminen Kaivokadulta ja huolehditaan jalankulkijoiden liikkumisesta, kun kadulla ei risteile neljiä raitiotiekiskoja”, Pakarinen ja Sazonov toteavat.  

Pakarinen esitti asiaa jo vuonna 2016, kun hankkeesta päätettiin valtuustossa ensimmäistä kertaa.  

Pakarinen ja Sazonov pitävät laajemminkin  kaupunkiympäristötoimialan koordinoimien suurhankkeiden jatkuvia budjettiylityksiä kestämättöminä. Helsinki tiedotti eilen Kruunusiltojen raitiovaunulinjan kustannusarvion ylittyvän arviolta 35 %:lla, vaikka töitä ei ole edes aloitettu. 

”Kyse on uskottavuudesta ja julkisista varoista. Emme voi hyväksyä näin huoletonta asennetta. Todellisuudessa kustannukset tulevat vielä nousemaan, sillä esimerkiksi uuden Hakaniemensillan kustannukset ja vanhan sillan purkukustannukset puuttuvat laskelmasta”, Pakarinen sanoo. 

Sazonov muistuttaa, että moni muukin Helsingin kaupunkiympäristötoimialan suurhanke on kärsinyt valtavista budjetin ylityksistä. Paljon huomiota on saanut mm. Olympiastadionin remontti, jonka kustannukset ylittyivät 113 miljoonaa. ”Jotain on pahasti pielessä projektin johtamisessa, suunnittelussa ja osaamisessa, kun ylitykset ovat mittaluokaltaan näin suuria”, Sazonov toteaa.