Varför helsingforsarna borde intressera sig för välfärdsområdesvalet

Trots att man i Helsinginfors inte väljer nya beslutsfattare, så reformen och frågorna som diskuteras påverkar också oss. Största förändringen är finansieringen. Efter reformen kommer också helsingforsarnas social och hälsovård och räddningstjänster finansieras av staten. Det betyder att vi blir lika beroende av staten som de nya välfärdsområdena.