Sazonov_keyvisual_5_web_final

Jag är Daniel,

Samlingspartiets riksdagsvalskandidat i Helsingfors, som alltid varit mitt hem. Till min utbildning är jag juris magister. Jag är fullmäktigeledamot, stadsstyrelsemedlem och biträdande borgmästare med ansvar för social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors.

Mitt viktigaste mål i politiken är att skapa perspektiv och tro på det framtida. Jag vill bygga ett starkt och stabilt Finland där vi tar hand om alla, det är möjligt att nå framgång genom att vara flitig, människor har friheten att sträva efter sina drömmar och möjlighet att skapa ett gott liv.

Jag har vuxit upp med att känna och erfara olika världar. Mina föräldrar flyttade till Finland i början av 1990-talen innan jag var född. När de kom till landet hade de bara två resväskor med sig: den ena innehåll alla kläder, den andra min mammas facklitteratur i medicin. När jag var liten bodde vi i Malmgård i Helsingfors. Vi levde på socialbidrag. Trots det upplevde jag aldrig att jag saknade någonting. Bidraget från samhället var tillräckligt för oss. Med hjälp av det fick mina föräldrar jobb, mamma blev behörig att arbeta som läkare och livet rullade på.

Mina föräldrar och släktningar som kom till Finland var återflyttande ingermanländare. Speciellt för min farmor var det var det största drömmen i livet att återvända till Finland efter att hon hade blivit återsänd till Sovjetunionen efter krigsåren. Jag kommer ihåg hur min farmor berättat hur hon grät första gången hon besökte mataffären i Finland. Hon kunde inte tro det var sant, att till och med husdjurens mat är placerad på sina egna hyllor i affären! För någon som har upplevt totalitarism, kommunism och förföljelse som har lett till släktningars död var det otroligt.

Jag har hört ett oändligt antal berättelser från mina nära; hur man klarar sig när man måste köa till maten i timtal, vad det har betytt att tacka nej till samarbete med säkerhetstjänsten i en diktatur, hur det har varit att höra till en församling i ett land där religion är förbjuden och hur det har varit att växa upp i en klass där alla tillhör pionjärerna. De perspektiv som min bakgrund ger syns i hur jag värderar frihet för individen, demokrati, rättsstaten och de västerländska grundfriheterna. Jag vill säkerställa att Finlands och finländarens ärenden sköts med det allvar och den flit de förtjänar. Samtidigt skapar min bakgrund en tydlig uppfattning om att Finland tillhör Nato och alla västerländska strukturer som vi delar värderingar med.

Jag är född och uppvuxen i Finland. Jag gick i skola i Helsingfors och jag har tagit juristexamen från Helsingfors universitet. Utöver det studerar jag produktionsekonomi vid Aalto-universitetet, det när arbete och annat liv tillåter det. Jag har stadgat mig i Tölö där kvarteren har blivit mig kära. Jag har genomfört min militärtjänst i Sandhamn i Gardesjägarregementet. Min militärgrad är fänrik. Som yngre var jag aktivt med i scouterna och spelade tennis.

Jag kandiderade i ett val för första gången år 2015 när jag precis avslutat min tid som ordförande för Finlands Gymnasistförbund (Suomen Lukiolaisten Liitto). Kort därefter blev jag vald till ordförande för Samlingspartiets Unga och till Samlingspartiets partistyrelse. Sedan dess har jag jobbat i politiken på heltid bland annat som ministerspecialmedarbetare och samlingspartiets strategichef. År 2017 blev jag invald i stadsfullmäktige och sedan 2021 har jag arbetat som Helsingfors biträdande borgmästare.

Jag tänker att min egen historia på många sätt är ett exempel på en finsk dröm. Att även ett barn till återvandrade från Sovjetunionen genom utbildning, ihärdigt arbete och genom tillvaratagande av uppkommande möjligheter kan bli en ministers närmaste medarbetare eller en del av Finlands största stads borgmästarkollegium.