Daniel Sazonov
på svenska

Jag är Daniel, kommunalpolitiker och jurist, och för mig har Helsingfors alltid varit hem. Jag har vuxit upp i Malmgård och är nu bosatt i Tölö. Jag är fullmäktigeledamot, stadsstyrelsemedlem och gruppordförande för samlingspartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors. Jag arbetar som strategichef på Samlingspartiets partikansli, så mitt förvärvsarbete är inom rikspolitiken.

Min bakgrund är ett modellexempel på den finska drömmen. Även ett barn till återflyttare från Sovjetunionen kan genom utbildning, hårt arbete och att ta tag i möjligheter som öppnar sig till en både bli en ministers närmaste arbetskamrat och förhandla om budgeten för Finlands största stad. Ett sådant samhälle vill jag försvara också som politiker.

Jag gör politik med tilltro till människan. Jag tror på att varje individ själv kan göra de val som bäst leder till personens mål och drömmar. Jag har valt samlingspartiet eftersom det förenar förtroende för individen, ansvar för ekonomin och framtiden och viljan att skapa jämlika möjligheter.

Som jag ser det är det främsta målet i politiken att skapa framtidsutsikter och framtidstro. Oberoende utgångspunkt ska alla kunna bygga ett gott liv och nå sina drömmar. Till mina viktigaste teman hör frihet, ekonomi, miljö, internationalitet och utbildning. Även i kommunalpolitiken arbetar jag för att främja de här temana.

Jag vill bygga ett internationellt attraktivt Helsingfors med en levande stadskultur, en stark ekonomi och världens bästa vardag. I det föregående kommunalvalet var mitt tema att göra Helsingfors till en äkta europeisk metropol. På den vägen har vi vandrat – och till den ska vi återvända då vi under det här året får coronasituationen under kontroll. 

Stadens uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna i världen för kreativitet, flit och nya idéer som kan växa till arbetsplatser och välmående. En del av detta är att beskattningen ska vara uppmuntrande.  

Helsingfors utvecklar inte endast en viss grupps eller en viss stadsdels intresse. Jag vill göra sådan kommunalpolitik i vilken alla medborgares sak förstås och främjas.  

De viktigaste investeringarna är satsningar i ny tillväxt, utbildning och på en fungerande vardag. Finland ska ha de bästa skolorna och den bästa småbarnspedagogiken i världen och Helsingfors ska ha de bästa skolorna och den bästa småbarnspedagogiken i Finland. 

För en smidig vardag är de ofta de små sakerna som är stora. Därför ska våra fullmäktigeledamöter även sköta problem som rör till exempel gatuarbeten, näridrottsplatser, bänkar och skräpkorgar i parkerna samt trafikmärken. 

Det måste garanteras att Helsingfors är trivsamt och livfullt även efter coronan. Vi behöver kultur, levande centrum och nya evenemangsområden som Suvilahti.

Städerna och Helsingfors behöver sina försvarare: jag vill försäkra att Helsingfors röst hörs i det nationella beslutsfattandet. Till en bra fullmäktigeledamot hör att ha ett gott kontaktnät och föra fram stadens intressen i de nationella politiska forumen – så gör också andra och Helsingfors har inte råd att bli på eftersläp.

Jag kandiderar för omval för att göra kommunalpolitik som leder till resultat. Med endast åsikter gör man ingenting om man inte också har kunskap och uthållighet att göra dem till konkreta beslut.  

Enligt mig bör en bra fullmäktigeledamot också ha förmåga att reagera i en förändrad situation. Det går inte att förutse vilka alla frågor som ska behandlas under en mandatperiod. En fullmäktigeledamot måste ha förståelse för de processer beslut fattas genom samt kunskap om när och hur det är effektivt att påverka i dem. 

15 saker jag arbetat för och vill fortsätta arbeta för/driva under den kommande mandatperioden:

 1. Mindre byråkrati, mera liv och rörelse: evenemang, kultur, terrasser och allmänna bastur
 2. (Noggrann/strikt) Budgetdisciplin och sänkta skatter
 3. Företagsvänlighet och internationalitet som strartupcentret Maria 01
 4. Plats inom småbarnspedagogiken ska fås nära hemmet
 5. Snabbare reparation av mögliga skolor och skolor som på annat vis är i dåligt skick
 6. Tidigareläggande av och mera mångsidig språkundervisning
 7. Helsingfors ska minska sina utsläpp och vidta andra målmedvetna klimatåtgärder
 8. Bevara Terhohemmet
 9. Bra lokala motionsmöjligheter som motionstrappor
 10. Jämlik uppskattning av bil, cykling, kollektivtrafik och fotgängare
 11. Det ska vara möjligt att köpa en enkelbiljett för en zon
 12. Bygga ut stadscykelnätet
 13. Mångsidigt boende till förnuftigt pris – I Helsingfors ska det rymmas både ettor och egnahemshus
 14. Trivsamma parker: flera bänkar, picknickplatser, skräpkorgar och toaletter
 15. Försvara Helsingfors intressen i rikspolitiken – till exempel i social- och hälsovårdsreformen

Läs mera om mina tankar och åsikter från Yle valkompass: Yle – Valkompass – Kommunalvalet 2021