Eteenpäin, Helsinki!

Kaupungin tehtävä on luoda maailman parhaat puitteet sille, että luovuus, ahkeruus ja uudet ideat voivat kasvaa työpaikoiksi ja hyvinvoinniksi. Vain näin saamme turvattua laadukkaat palvelut ja varmistamme, että kaupungilla on mahdollisuus huolehtia myös heikommassa asemassa olevista. Osa tätä on myös kannustava verotus: olen ajanut johdonmukaisesti verojen laskemista Helsingissä. Sinnikäs työ tuotti tulosta, kun saimme valtuustossa läpi päätöksen laskea kunnallisveroa Helsingissä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Ennen vaaleja moni edes kokoomuksessa ei pitänyt sitä realistisena.


Helsinkiä ei kehitetä vain tietyn ryhmän tai tietyn kaupunginosan etua vaalien. Haluan tehdä kaupunkipolitiikkaa, jossa ymmärretään ja edistetään kaikkien kaupunkilaisten asiaa. Haluan rakentaa viihtyisiä asuinalueita, jotka vastaavat kiihtyvän muuttoliikkeen tarpeisiin, ja antavat mahdollisimman monelle helsinkiläiselle mahdollisuuden löytää juuri hänelle sopiva koti. En hae keinotekoisia vastakkainasetteluja, sillä ne eivät edistä kaupungin ja sen asukkaiden etua. Helsinki ei esimerkiksi tarvitse ”pyöräilyvaltuutettuja” tai ”autoiluvaltuutettuja”, vaan valtuutettuja, jotka pystyvät rakentamaan liikennejärjestelmän, jossa liikkuminen kaikilla kulkuvälineillä on sujuvaa.

Olen puolustanut tiukkaa ja vastuullista taloudenpitoa jo useina vuosina kaupungin budjettineuvotteluissa – ensin yhtenä kokoomuksen neuvottelijoista, myöhemmin koko neuvotteluiden vetäjänä. Olemme kyenneet pitämään kaupungin talouden tasapainossa, vaikka kokoomus on jäänyt vastuullisen talouslinjansa kanssa usein yksin. Nyt koronakriisissä vahvaa pohjaa todella tarvitaan, kun kaupungin tulot ovat kääntyneet laskuun ja velkaantumisvauhti kiihtynyt. Vastuullista taloudenpitoa on puolustettava myös tulevalla valtuustokaudella.


Usein sujuvan elämän kannalta pienet asiat ovat isoja asioita. Siksi meidän kaupunginvaltuutettujen pitää hoitaa myös ongelmia koskien katutöitä, lähiliikuntapaikkoja, puiston penkkejä ja roskiksia tai liikennemerkkejä. Aloitteestani päätettiin käynnistää kymmenten kuntoportaiden rakentaminen eri puolille kaupunkia jo vuonna 2020, ja olemme muun muassa päättäneet Lauttasaaren ja Johanneksen puiston tekojääratojen rakentamisesta. Molemmat olivat alueiden pitkäaikaisia hankkeita, joita asukkaat ovat laajasti toivoneet. Tehtaankadun ala-asteen edusta taas sai lapsista varoittavan kolmion.


On varmistettava, että Helsinki on viihtyisä ja eläväinen koronan jälkeenkin. Tarvitsemme kulttuuria, elävän keskustan, Suvilahden kaltaisia kehittyviä tapahtuma-alueita sekä uutta kasvua hautovia yrityskeskittymiä. Hyvä esimerkki tästä on Maria 01 -startup-keskus, jonka kasvun mahdollisuuksiin sain olla vaikuttamassa.


Helsingin katujen ja puistojen tulee olla turvallisia kaikille, kaikkialla ja kaikkina vuorokauden aikoina. Turvallisuuden tunne on keskeinen osa viihtyisää kaupunkia. Tarvitsemme lisäsatsauksia turvallisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön. Esimerkiksi huumeidenkäyttöön ja nuorisorikollisuuteen liittyviä ongelmia tulee ehkäistä nykyistä paremmin. Investoinneista tärkeimpiä ovat satsaukset uuteen kasvuun, koulutukseen ja arjen toimivuuteen. Suomessa on oltava maailman parhaat koulut ja päiväkodit, ja Helsingissä Suomen parhaat koulut ja päiväkodit. Olen ollut vauhdittamassa korjauksia useisiin helsinkiläiskouluihin, jotta homeesta ja huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saadaan kunnostettua nopeammin.


Daniel on aidosti kiinnostunut hyvän ja sujuvan arjen rakentamisesta helsinkiläisille. Hän on esimerkiksi edistänyt päiväkotipaikkojen lisäämistä ja homekoulujen korjaamista. Tällaisia päättäjiä tarvitsemme.

Laura Malinen, KTM, kahden lapsen äiti

Kaupungit ja Helsinki tarvitsevat puolustajansa: haluan varmistaa, että Helsingin ääni kuuluu myös valtakunnallisessa päätöksenteossa. Hyvän valtuutetun tulee olla valtakunnallisesti verkottunut ja ajaa nöyristelemättä kaupungin asiaa valtakunnan politiikan foorumeilla – niin tekevät muutkin, eikä Helsingillä ole enää varaa jäädä jalkoihin. Pääkaupungin pärjääminen ratkaisee monelta osin koko Suomen suunnan. Taustani ministerin kabinetista ja kokoomuksen puoluehallituksesta sekä nykyinen roolini kokoomuksen puoluetoimistolla antavat tähän työhön hyvät edellytykset. Tulevan valtuustokauden tärkein edunvalvontatehtävä on hallituksen sote-uudistuksen vastustaminen viimeiseen asti. Uudistuksessa Helsingin rahat siirtyisivät maakuntiin, mikä pakottaisi meidät leikkaamaan palveluitamme viimeisten tietojen mukaan 50 miljoonalla eurolla. Tätä ei voi hyväksyä.


Olen ehdolla jatkokaudelle tekemään kaupunkipolitiikkaa, jossa saadaan aidosti aikaan. Mielipiteillä ei tee mitään, jos ei ole taitoa ja sinnikkyyttä viedä niitä konkreettisiksi päätöksiksi. Ajattelen myös, että hyvä valtuutettu kykenee reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen. Kaikkia valtuustokauden aikana eteen tulevia yksittäisiä kysymyksiä ei pysty millään ennakoimaan. Valtuutetun tulee ymmärtää, millaisilla prosesseilla päätökset syntyvät sekä miten ja milloin niihin on olennaista ja tehokkainta vaikuttaa.

15 minulle tärkeää asiaa, joiden eteen haluan tehdä työtä seuraavallakin valtuustokaudella

 1. Vähemmän byrokratiaa, enemmän elämää: tapahtumia, kulttuuria, terasseja ja yleisiä saunoja.
 2. Tarkka taloudenpito ja verojen keventäminen.
 3. Yritysmyönteisyys ja kansainvälisyys kuten Maria 01:n startup-keskittymä.
 4. Päiväkotipaikka läheltä kotia.
 5. Homeisten tai muuten huonokuntoisten koulujen nopeampi korjaaminen.
 6. Varhaisempi ja monipuolisempi kieltenopetus.
 7. Helsingin päästöjen vähentäminen ja muut määrätietoiset ilmastotoimet.
 8. Terhokodin säilyttäminen
 9. Hyvät lähiliikuntapaikat kuten kuntoportaat.
 10. Autoilun, pyöräilyn, julkisen liikenteen ja kävelyn tasapuolinen arvostaminen.
 11. Yhden vyöhykkeen kertalippu.
 12. Kaupunkipyöräverkon laajentaminen.
 13. Monipuolinen ja järkevän hintainen asuminen – Helsinkiin on mahduttava sekä yksiöitä että omakotitaloja.
 14. Viihtyisämmät puistot: lisää puiston penkkejä, piknik-paikkoja, roskiksia ja vessoja.
 15. Helsingin edun puolustaminen valtakunnan politiikassa – esimerkiksi sote-uudistuksen vastustaminen.

Näille tavoitteille toivon tukeasi
kuntavaaleissa 13. kesäkuuta.