Sazonov_keyvisual_6_web_final

Vakaa talous – vahvat palvelut

Pidetään huolta taloudesta. Meidän on pysäytettävä velkaantuminen ja laitettava julkinen talous kuntoon. Vain niin voimme varmistaa, että tulevaisuudessa yhteiskuntamme lupaus laadukkaista julkisista palveluista toteutuu.

Juuri nyt taivaanrantaa varjostavat harmaat pilvet: nykyinen velkaantumistahti ei voi jatkua. Kestävä valtiontalous myös on mitä suurimmissa määrin turvallisuuskysymys. Suunta on kuitenkin mahdollista kääntää, sillä valtion kestämätön velkaantuminen ei ole luonnonlaki. 

On omalla tavallaan paradoksaalista, että julkisen talouden velkamäärän kasvaessa vaarallisen hurjaa tahtia, luottamus monien peruspalveluiden luotettavuuteen horjuu. Haasteet päivystysten kanssa, henkilöstön saatavuudessa tai hoitojonoissa ovat tulleet osaksi arkea. Myös koulun onnistuminen perustehtävässään tai Suomen pärjääminen globaalissa osaamisen kilvassa herättää huolta. Suomalaisten tulee voida luottaa siihen, että perusasiat toimivat. 

Julkisen talouden lisäksi yhä tiukempaa on monen omassa taloudessa. Nopea hintojen nousu iskee lovea ostovoimaan ja korkojen nousu osuu tuntuvasti moniin asuntovelallisiin. Meidän on myös varmistettava, että ihmisillä jää tuloista enemmän käteen. Verotusta on kevennettävä ja työn ja yrittämisen kannusteita parannettava.

Ihmiset kyllä hoitavat taloutensa myös niukempana aikana, kunhan työmahdollisuuksia on ja verorasitus pidetään kohtuullisena.

Optimismia ja tulevaisuususkoa

Vahvistetaan luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori lähtökohdistaan riippumatta voi elää hyvää elämää ja tavoitella unelmiaan. Meidän on panostettava päiväkoteihin, kouluihin sekä tutkimukseen ja innovaatioihin. 

Tulevaisuus nimittäin tarvitsee tekijänsä. Nuorten koulutuspolun pitää toimia aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste täytyy saada nousuun, peruskoulussa jokaisen koulun pitää olla hyvä koulu ja toiselta asteelta valmistuvan osaamistason tulee olla riittävä jatko-opintoihin. 

Uskon vakaasti, että pitämällä huolen siitä, että jokainen lapsi ja nuori löytää suunnan elämälleen, vähenee osattomuuden tunne Suomessa – ja samalla moni muukin yhteiskuntamme ongelma.

Myös korkeakoulutus ansaitsee nykyistä parempaa kohtelua. Vain laadukas koulutus ja tutkimus tarjoaa Suomelle työkalut tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen. On välttämätöntä, että TKI panostukset nostetaan 4% BKT:stä ja että korkeakoulujen tulee mahdollistaa nykyistä voimakkaampi erikoistuminen korkeakouluverkkoa tiivistämällä. Korkeakoulujen aloituspaikkoja tulee myös lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Meidän on jatkettava määrätietoista ilmastotyötä. Vaikka maailmaa mullistaa moni uusi ongelma, eivät ilmastonmuutos ja luontokato ole poistuneet työlistalta missään vaiheessa. Jokainen järkivihreä ja ratkaisukeskeinen päättäjä näkee ilmastonmuutoksen myötä tulevan vihreän siirtymän olevan samalla merkittävä mahdollisuus liiketoiminnalle. Panostetaan vetytalouteen, mahdollistetaan enemmän ydinvoimaa ja rakennetaan Suomesta tuulivoiman edelläkävijä – ja tehdään samalla osamme koko maailman pelastamisessa.

Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus

Varmistetaan Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Meidän on huolehdittava ulkoisesta turvallisuudestamme viemällä NATO-jäsenyys maaliin ja vahvistettava puolustustamme. Samalla meidän on varmistettava sisäinen turvallisuutemme. 

Tavoite Nato-jäsenyydestä on toivottavasti jo pian toteutumassa, mutta samalla työ Suomen turvallisuuden, vakauden ja läntisten yhteyksien puolesta on yhä tärkeämpää. Nato-jäsenyyden taival on kuitenkin vasta alussa. Suomesta on rakennettava alusta asti aktiivinen ja vastuunsa yhteisestä turvallisuudesta kantava Nato-maa. Myös muuta varustautumista ja varautumista tulee jatkaa määrätietoisesti.

Yhtä lailla huomiota vaatii sisäinen vakaus ja turvallisuus. Oikeusvaltion kaikkien osien on toimittava luotettavasti ja tehokkaasti. Erityisenä huolena on orastava jengiytyminen, jonka uhka tunnistetaan jo laajasti. Sen torjumiseen tarvitaan koko työkalupakki – kovat ja pehmeät keinot.Työn integraation onnistumiseksi ja segregaation torjumiseksi on oltava vahvaa. Samaan aikaan jokainen rikos on selvitettävä ja rangaistusten oltava sellaisia että ne tuntuva.

Helsingin ääni Arkadianmäelle

Helsingin asema on muuttunut. Riippuvuutemme valtion päätöksistä – erityisesti rahoituspäätöksistä – on kasvanut. Suurin muutos on, että jatkossa kaikki sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluidemme rahoitus tulee valtiolta. Se tarkoittaa esimerkiksi terveyskeskuksia, lastensuojelua, kotihoitoa ja vammaispalveluita. Helsinki ja helsinkiläiset tarvitsevat äänensä Arkadianmäelle.

Helsinkiläisenä ajattelen, että on koko Suomen etu, kun pääkaupungin ääni kuuluu vahvana eduskunnassa. Usein sanotaan, että kun Helsinki kasvaa ja kehittyy, hyvinvointia leviää koko Suomeen. Tämä on tietysti totta, mutta myös Helsingin ja helsinkiläisten hyvinvoinnilla on väliä – ihan itsessään. 

En ole vain Helsingin edunvalvoja, mutta olen myös sitä. Teen apulaispormestarina päivästä toiseen hartiavoimin töitä, jotta maan hallitus ja muut päättäjät ymmärtäisivät ja huomioisivat Helsingin erityispiirteet, kuten varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon työntekijäpula, tarve kitkeä asunnottomuus, kasvuun investoiminen, kaupunkitilan turvallisuuden varmistaminen, verotuksen kilpailukyvyn takaaminen, kyvyn houkutella ulkomaista työvoimaa ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. 

Sosiaalista vastuuta

Tiukkoinakin aikoina jokainen on pidettävä mukana. Hyvinvointiyhteiskunnan ydintä on pitää huolta heikoimmistaan. Sitä varten se on perustettu. Päättäjien on tunnettava sosiaalinen vastuunsa. Nyt ei ole mahdollisuutta ampua haulikolla rahaa mielikuvituksellisiin kohteisiin tai perustaa tukiautomaatteja. Se, mitä voidaan tehdä on tarkkoja, rajattuja ja vastuullisia aloitteita, joilla konkreettisesti ratkotaan kaikista vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten ongelmia.

Tulevalla vaalikaudella tiukasta taloustilanteesta huolimatta on mahdollista ratkoa näitä ongelmia. Siksi meidän täytyy varmistaa ikäihmisille heidän tarvitsemansa hoiva, poistaa pitkäaikaisasunnottomuus ensi vaalikauden aikana ja pysäyttää huumekuolemien kasvu.