Miten kehittäisit Töölöä vieläkin paremmaksi?

Helsinkiläisillä on paljon hyviä ideoita kaupungin kehittämiseksi. Lisää istutuksia ja penkkejä lähipuistoon, monipuolisempia liikuntamahdollisuuksia lähitienoille ja kokoontumispaikkoja kaikenikäisille. Yhteiskäyttöveneitä ja 100 000 uutta puuta. Ideoita, jotka parantaisivat arkista elämää kaupungissa. Ongelmaksi kuitenkin usein muodostuu se, miten idean saisi tietoon ja toteutukseen.

Yhtenä keinona vastata tähän ongelmaan kaupunki on ottanut käyttöön osallistuvan budjetoinnin. Sen tavoitteena on vahvistaa kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhdenvertaisuutta sekä lisätä ymmärrystä kaupungin toiminnasta. Osallistuvan budjetoinnin OmaStadin kautta on mahdollista ehdottaa ja äänestää investoinneista ja rahankäytöstä alueellisesti.

Tässä on muutama esimerkki Töölössä tai sen lähistöllä toteutuvista hankkeista tällä OmaStadi-kaudella. Töölönlahden puiston pohjoisosaan istutetaan parhaillaan uusia kirsikkapuita. Lapinlahden alueen käyttäjille on tulossa yleisövessa touko-heinäkuussa. Uimastadionin pitämistä auki ympäri vuoden on selvitetty ja loppuraportti on valmistumassa tässä kuussa.

Nämä kaikki ideat päätyivät toteutukseen äänestyksen kautta nykyisellä OmaStadi-kaudella jonkun kaupunkilaisen ehdotuksesta. Onko sinulla mielessäsi kehittämisehdotus, joka voitaisiin toteuttaa seuraavalla kaudella?

Kaupunkilaisten ehdotusten perustella toteutukseen on edennyt yhteensä 119 hanketta ympäri Helsinkiä, joiden kustannukset ovat olleet yhteensä noin 12,9 miljoonaa euroa. Kaupunkilaisilta saadun palautteen mukaan osallistuva budjetointi on lisännyt kiinnostusta kaupungin toimintaan ja vaikuttamiseen. Se on kehittänyt kaupungin avoimen hallinnon toimintakulttuuria ja lisännyt läpinäkyvyyttä.

Seuraavaan osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen on varattu 8,8 miljoonaa euroa. Tämä on saman verran kuin edellisellä kierroksella. Uutta on se, että kaikki varat jaetaan suurpiireille alueellisiin hankkeisiin väestömäärän mukaan. Aikaisemmin rahasummasta osa on varattu kaupunkitasoisiin ehdotuksiin.

Suurpiirikohtaiset ehdotukset ovat kuitenkin kiinnostaneet sekä ehdotus- että äänestysvaiheessa kaupunkilaisia enemmän kuin kaupunkitasoiset ehdotukset. Töölö kuuluu Eteläiseen suurpiiriin, jolle on kohdistettu noin 1,6 miljoonaa euroa. Äänestykseen etenevien ehdotusten tulee olla vähintään 35 000 euron arvoisia.

Toinen uudistus liittyy siihen, kuinka nopeasti ehdotukset päätyvät äänestykseen. Tällä kierroksella aika lyhenee lähes vuodesta viiteen kuukauteen. Prosessin nopeuttaminen on ollut erityisesti kaupunkilaisten toive, sillä OmaStadi on koettu monimutkaiseksi ja ajallisesti pitkäksi prosessiksi.

Seuraavan kerran OmaStadi käynnistyy lokakuussa. Ehdotuksia voi jättää 2.-15.10.2023 OmaStadi.hel.fi -sivustolle. Ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt ja yhteisöt. Ehdotusten tueksi kaupunki järjestää tilaisuusia eri puolilla kaupunkia sekä digitukea eri palvelupisteissä, jotta ehdotuksia voivat jättää kaikki kaupunkilaiset. Äänestys lokakuussa jätetyistä ehdotuksista on alkukeväästä 2024.

Kannustan Töölöläisen lukijoita miettimään, miten kotikulmiamme voisi entisestään kehittää ja tekemään ehdotuksia OmaStadin kautta. OmaStadiin jätettävät ideat voivat liittyä kaikkeen, mitä kaupunki tekee. Rahaa voidaan käyttää kaupungin palveluihin, hankintoihin ja investointeihin. Voit myös ideoida jotain aivan uutta, joka voisi kuulua kaupungin palveluihin tai toimintaan.

Julkaistu kolumnina Töölöläisessä 21.5.2023.