Perussuomalaiset ei ole oikea porvaripuolue

Perussuomalaiset pyrkivät esiintymään vaihtoehtona vastuullista taloudenpitoa toivovalle porvarilliselle äänestäjälle. Tavoiteltu imago on kuitenkin kaukana todellisuudesta. Vaalilupaukset säästöistä ja veronalennuksista peittävät alleen hyvin epärealistisen talous- ja työmarkkinalinjan, joka ei juurikaan eroa SDP:stä.

Perussuomalaiset toistelevat haluansa säästää julkisista menoista. Puolueen tuoreessa talousohjelmassa ei kuitenkaan eritellä yhtäkään oikeaa säästökohdetta. Talousohjelmassa maahanmuutto- ja kehitysapusäästöjen lisäksi esitetään 2-4 prosentin juustohöyläsäästöjä kaikille hallinnonaloille. Eikö puolueessa osata nimetä konkreettisia säästökohteita vai eikö niitä uskalleta kertoa äänestäjille ennen vaaleja? 8 miljardin alijäämä ei korjaannu, vaikka kehitysapu, maahanmuutto ja Yle lakkautettaisiin kokonaan.

Perussuomalaiset lupailevat myös matalampaa verotusta ja korkeampaa työllisyyttä. Tavoitteita ei kuitenkaan konkretisoida mitenkään: esimerkiksi tuloveron kevennystä ei ole esitetty puolueen vaihtoehtobudjeteissa. Työmarkkina-asioissa puolue käytännössä nojautuu SDP:n ja vasemmiston tavoin Hakaniemeen, eikä kykene vastaamaan yritysten huoliin työmarkkinoiden joustamattomuudesta.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa perussuomalaiset on ajastaan jäljessä: puolueen mukaan vihreä siirtymä nostaa energia- ja logistiikkakustannuksia, joka on johtamassa teollisuuden joukkopakoon Suomesta. Todellisuus on päinvastainen: puhdas, edullinen ja toimitusvarma energia tulee olemaan suomalaisen teollisuuden kilpailuetu tulevaisuudessa.

Perussuomalaiset ovat myös kiintyneet ajatukseen Suomesta, jossa on vähemmän globalisaatiota ja enemmän omavaraisuutta. Jokainen, joka on perehtynyt taloustieteeseen edes lukiokurssin verran, ymmärtää miten tuhoisaa tällainen protektionismin kanssa flirttailu on. Suomen menestystarina ja nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio perustuu nimenomaan ulkomaankauppaan ja vientiin.

Käytännössä koko suomalainen elinkeinoelämä vaatii poliitikoilta työperäisen maahanmuuton helpottamista, koska Suomea uhkaa vakava työvoimapula. Perussuomalaiset ei tätä toivetta kuule tai kuuntele, vaan ilmoittaa talousohjelmassaan, että maahanmuutolla ei ratkaista työvoimapulaa.

Perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma ei viitoita tietä kohti vähemmän velkaantunutta korkeamman työllisyysasteen Suomea. Puolue ei tarjoa uskottavaa vaihtoehtoa talousorientoituneelle äänestäjälle.

Daniel Sazonov, eduskuntavaaliehdokas, apulaispormestari (kok.), OTM, Helsinki

Emma-Stina Vehmanen, eduskuntavaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu (kok.), KTM, Espoo