Pitkäaikaisasunnottomuuden poisto etenee Helsingissä – seuraavan hallituksen asetettava tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poisto Suomesta

Yksi suurimpia ilon aiheita politiikassa ovat hetket, jolloin voi huomata tehdyillä päätöksillä ja työllä olevan konkreettista merkitystä. Helsingissä on päätetty tavoitella asunnottomuuden poistamista vuoteen 2025 mennessä. Tämä kunnianhimoinen tavoite on yksi Helsingin laajan ja monipuolisen kaupunkistrategian konkreettisimpia tavoitteita. Sen eteen on tällä valtuustokaudella tehty määrätietoisesti työtä ja tulokset ovat lupaavia.

Asunnottomien määrä on vuodesta 2019 vuoteen 2022 laskenut 47 prosenttia yksinasuvien ja 38 prosenttia perheellisten kohdalla. Asunnottomuuden kovana ytimenä voidaan pitää pitkäaikaisasunnottomuutta. He ovat ihmisiä, jotka tarvitsevat myös erityisen paljon tukea. Pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt Helsingissä vuodesta 2019 nykyhetkeen 24 prosentilla.

Kun katsoo prosenttien taakse, voi sanoa karkeasti, että kolme vuotta sitten meillä oli Helsingissä noin kuusisataa pitkäaikaisasunnotonta, kun viime vuonna heitä oli neljä ja puolisataa. Tänä vuonna tavoite on päästä alle neljään sataan.

Työ pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi on työtä hyvinvointiyhteiskunnan ytimen eteen. Elämän muita haasteita on hankalaa ja jopa mahdotonta ratkaista, jos ei tiedä missä nukkuu seuraavan yönsä. Siksi on niin tärkeää, että jokaisella on oma koti, nimi ovessa. Paikka, jossa on mahdollisuus pysähtyä, rauhoittua ja kerätä voimia, elää ja rakentaa elämää.

Helsingissä jatkamme määrätietoisesti työtä tämän tavoitteen eteen. Ehkäisemme häätöjä, rakennamme asuntoja ja tuettua asumista asunnottomille, tarjoamme tukea sekä asumiseen että muihin sosiaalisiin ongelmiin.

Nykyisellä hallituksellakin on ollut asetettuna tavoitteita asunnottomuuden puolittamiseksi. Valitettavasti valtakunnallisesti työ ei ole edennyt tavoitteiden mukaan. Hieman nurinkurisesti ympäristöministeriön asunnottomuusohjelmakin päättyi nyt vuoden vaihteessa. Eikä uutta ole tehty.

Vaikka vaalit ovat tulossa, se ei tarkoita, että fokus ja työ saisi katketa. Erityisen hankalaa tämä on tilanteessa, jossa asunnottomuuden hoidon vastuu sote-uudistuksen takia jakautuu moniin käsiin – alueille ja kaupungeille.  On hyvä, että asuntoministeri päätyi sentään syksyllä asettamaan selvityshenkilö tekemään esityksensä asunnottomuuden vähentämiseksi. Tätä esitystä odotamme tammikuun lopulla.

Viimeinen vuosikymmen asunnottomuustyötä on osoittanut, että tavoite asunnottomuuden poistosta on mahdollista saada toteutumaan. Viimeisten vuosien aikana olemme panneet Helsingissä asiaan myös vauhtia.

Tulevan hallituksen asetettava tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poisto Suomesta. Se on mahdollista, mutta ennen kaikkea se on oikein.