Merellisyys on Helsingin valtti

Kevät on täällä. Hiekoituksia puhdistetaan kaduilta ja ilma on muuttunut lämpimämmäksi. Suomenlahti on vapautunut jäistä.

Lisääntyvä lämpö ja valo saavat ajatukset kulkeutumaan kesään ja kesärientoihin. Jäästä vapaa meri houkuttelee retkeilemään ja nauttimaan rannoilla ja vesillä liikkumisesta.

Helsingin ehdoton valttikortti on sen sijainti meren rannalla. Viime vuosina siitä on haluttu saada entistä enemmän irti. Edellisellä valtuustokaudella merellisyys ja sen kehittäminen nostettiin yhdeksi kaupungin kärkihankkeista.

Merellisen Helsingin kehittäminen on edistynyt hyvin. Viime kaudella avasimme muun muassa uusia saaristokohteita virkistyskäyttöön sekä kehitimme vesiliikenneyhteyksiä. Vallisaaressa vuonna 2021 toteutettu Helsinki Biennaali edisti osaltaan kansainvälisesti vetovoimaisempaa Helsinkiä.

Viime syksynä kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian, johon kirjattiin, että merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan. Työtä jatketaan kunnianhimoisesti merellisiä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä merellistä yrittäjyyttä edistäen. Helsinkiä ympäröivien saarten palveluja on tarkoitus kasvattaa, jotta entistä useampi vierailija voisi niistä nauttia.

Merellisyyden kehittämiseen liittyvissä tavoitteissa otetaan huomioon sekö virkistykseen, luontoarvoihin että yrittäjyyden ja matkailun edistämiseen liittyvät tekijät. Tavoitteena on hyödyntää luontoa ja ympäristöä kestävällä tavalla. Haluammehan, että tulevatkin kaupunkilaiset voivat nauttia Helsingin merellisyydestä.

Kiinnostuksesta ja tarpeesta merellisen Helsingin kehittämiseen kertoo myös se, että osallistuvan budjetoinnin ehdotuksissa oli paljon merellisiä kehitysehdotuksia, jotka saivat paljon kannatusta. Yksi niistä koski rantautumis- ja laituripaikkoja kaupunkiveneille ja pienveneille sekä kanoottilaitureita lähisaariin ja Helsingin rannoille, joita toivottiin lisättävän eri puolilla kaupunkia. Parikin eri ehdotusta liittyi kutsuvenepalvelujen käyttöönottoon. Kaupunki on lähtenyt toteuttamaan näitä.

Lisäksi tulevissa puistohankkeissa ovat mukana esimerkiksi Sigurd Frosteruksen puisto rantaalueineen, Vasikkasaaren puistosuunnittelu sekä raitti- ja vesihuoltoverkoston suunnittelu. Idän opastettua rantareittiä koskevat rakenteelliset korjaukset kuten selkeämpi merkitseminen on jo saatu hyvään vauhtiin. Sompasaaresta Vuosaareen on merkitty reitti, jota pitkin liikkumalla voi nauttia meren läheisyydestä mahdollisimman paljon. Meritullintorille on tekeillä muutoksia, jotka tukevat tulevaa lauttaliikennettä.

Yksi esimerkki innovatiivisestä toiminnasta on Callboat-yhteistyö Merisatamassa. Puhtaasti sähköllä toimiva Callboat-yhteysvene Kompassitorin ja Uunisaaren välillä aloitti liikennöinnin vappuna. Uunisaaren liikennöinti on kutsupohjaista ja yhteysvene saapuu asiakkaan kutsuttua veneen. Useita muitakin vesiliikenteen reittejä avautuu toukokuun aikana eri puolilla kaupunkia.

Merellisen Helsingin kehittämisen tavoite on, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä pääkaupunkiseudun ranta-alueet ovat kaikkien käytössä oleva yhtenäinen kokonaisuus, jonka varrelta pääsee sujuvasti merelle. Tavoitteena on myös, että ympäröivän saariston tähtikohteissa on tarjolla majoitusta sekä ravintola- ja satamapalveluita, ja että ilmastokestävyys ja hiilineutraalit ratkaisut toteutuvat saariston kehittämisessä. Tähän tarvitaan kaupungin eri toimijoiden lisäksi yksityisten toimijoiden ja yritysten panosta.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Töölöläisessä 8.5.2022.