Kokoomuksen valtuutetut: kutojamummojen mahdollisuus villasukkakauppaan turvattava

Helsingin kaupunki on kertonut alkavansa puuttua 1. helmikuuta alkaen ammattimaiseen myyntitoimintaan Malmin aseman ylikulkusillalla. Tämä on aiheuttanut huolen pitkään paikassa käsitöitään myyneiden ”Malmin kutojamummojen” tulevaisuudesta.

-Ammattimaisen myyntitoiminnan päättyminen Malmin tuubissa ei saa tarkoitaa, että kutojamummot häädettäisiin sieltä. Päinvastoin haluamme, että tällaista kaupunkilaisten yhteisöllistä ja aktiivista toimeliaisuutta arvostetaan ja kaupunkiympäristö mahdollistaa myös asukkaiden tekemien käsitöiden myynnin, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov sanoo.

Kokoomuksen valtuutetut eivät näe, miten kutojamummojen toiminta olisi sellaista, mihin pitäisi nyt puuttua. Malmin aseman ylikulkusillan toiminta on kuitenkin muuttunut ajansaatossa ja siksi asia on aiheellisesti noussut esille ja kaupunki puuttuu toimintaan siellä.

-Malmin ylikulkusillalla on yhteisöllisyyttä, jota tarvitaan kaupunkiin enemmän, ei vähemmän. Erityisesti paikallinen aktiivisuus on kaupunginosia piristävää, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Laura Rissanen muistuttaa.

Malmin ylikulkusillalla halutaan puuttua ammattimaistuneeseen myyntiin. Jos paikalle ei tuoda kalusteita kuten telineitä myyntiä varten, voidaan noudattaa Helsingin kaupungin liikkuvan myynnin periaatteita lyhytaikaiseen myyntiin.

-Pelisääntöjen pitää olla selkeitä ja oikeudenmukaisia. Rajaus kalusteiden tuomiseen on helppo tehdä ja sitä kautta tehdä linjaveto eri toimintatapojen välille. Samalla lupaamme varmistaa, että kulkuväylät pysyvät kaikille esteettöminä sekä turvallisina poistumisreitteinä, ja että puhtaanapito onnistuu, kaupunkiympäristölautakuntaryhmän puheenjohtaja Risto Rautava päättää.