TULEVAISUUDENUSKOA – JOKAISELLE

Suomesta tekee vahvan se, että kuka tahansa voi kouluttautumalla, sinnikkäästi töitä tekemällä ja avautuviin mahdollisuuksiin tarttumalla rakentaa hyvää elämää ja tavoitella unelmiaan. Vahvassa Suomessa jokaisesta pidetään huolta ja jokaisella riittää toivoa siitä, että huomenna asiat voivat olla paremmin kuin tänään. Malminkartanossa kasvaneena paluumuuttajaperheen lapsena olen saanut elää tämän suomalaisen unelman. Tällaista Suomea haluan myös kansanedustajana puolustaa.

Keskeinen avain tasa-arvoisten mahdollisuuksien varmistamiseen on laadukas ja tasa-arvoinen koulutus. Se on myös Suomen tärkeimpiä vahvuuksia. Tässä myös Kokoomuksen pitää terästäytyä ja tehdä sen eteen nykyistä vahvemmin töitä. Koulutus on kuluneella kaudella kantanut liian suurta vastuuta julkisen talouden leikkauksista. Ensi vaalikaudella suunta on käännettävä.

Luottamuksessa tulevaisuuteen on kyse myös laajemmista yhteiskunnallisista, jopa globaaleista, kysymyksistä. Meidän on torjuttava ilmastonmuutosta. Meidän on puolustettava vakaata demokratiaa ja oikeusvaltiota. Meidän on varmistettava, että Suomi pysyy avoimena ja kansainvälisenä ja on tiukasti mukana kaikessa eurooppalaisessa yhteistyössä.

KAUPUNKIEN JA HELSINGIN PUOLESTA

Helsinki on Suomen ainoa suurkaupunki ja koko Suomen menestyksen veturi. Helsingin on oltava houkutteleva asuinpaikka sekä kaikille suomalaisille että kansainvälisille osaajille. Emme pelaa piirisarjassa. Ensisijaisia kilpailijoitamme eivät ole Turku, Tampere tai edes Espoo, vaan muut pohjoismaiset ja Itämeren alueen eurooppalaiset pääkaupungit.

Nykyinen hallitus on tehnyt välillä jopa kaupunkivihamielistä politiikkaa. Tämän suunnan on käännyttävä. Kenenkään ei eduskunnassa tule tehdä ensisijaisesti siltarumpupolitiikkaa ja valvoa oman alueensa etua. Samaan aikaan edes jonkun eduskunnassa täytyy aidosti ja tinkimättömästi puolustaa kaupunkeja ja Helsinkiä. Se on koko maan etu.

Koen olevani tässä Helsingin suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajana avainroolissa. Kuten pormestari Vapaavuori kampanja-avauksessani sanoi: eduskuntaan tarvitaan kansanedustaja, joka todella tietää, mitä Helsingissä tapahtuu.

Helsingin tulee on niin suomalaisille kuin kansainvälisille työntekijöille ja yrityksille houkutteleva paikka, jossa on hyvä elää ja harjoittaa liiketoimintaa. Helsingin kasvua on tuettava myös valtion tasolta mm. panostamalla pääkaupunkiseudun suuriin liikennehankkeisiin. Valtionosuuksien tasausjärjestelmä rokottaa Helsinkiä useita satoja miljoonia vuodessa. Samaan aikaan Helsinki kantaa vastuuta isoille kaupungeille tyypillisistä haasteista kuten maahanmuuttajien kotoutumisesta  ja sosiaalisen eriytymisen ehkäisystä.

VAHVA TALOUS, KANNUSTAVA VEROTUS

Hyvinvoivan Suomen perusta on siinä, että mahdollisimman moni ihminen on töissä, yritykset panostavat tulevaan ja julkinen talous on vahva. Vain niin saamme turvattua laadukkaat palvelut ja varmistamme, että yhteiskunta huolehtii kaikissa tilanteissa heikoimmassa asemassa olevista.

Meidän on huolehdittava taloudesta vastuullisesti. Ilman muuta on kohteita, joissa lisäpanostuksia tarvitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsiköyhyyden vähentäminen, koulutus ja turvallisuus. Samaan aikaan on huolestuttavaa seurata vaalien alla käytävää huutokauppaa siitä, miten eri kohteisiin luvataan miljardikaupalla rahaa. Hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohja ei sellaista kestä.

Suomen pitää olla maa, jossa jokaisella on mahdollisuus löytää työtä ja sitä kautta kantaa vastuu omasta elämästään. Jos työtä ei ole juuri sillä hetkellä tarjolla, voi työllistymistä edistää esimerkiksi opiskelu. Sosiaaliturva kaipaa uudistamista ja yksinkertaistamista niin, että työnteko on aina parempi vaihtoehto kuin joutenolo, eikä työtöntä hyppyytetä turhanpäiväisesti.

Keskituloilla jokaisesta eurosta lisää yli puolet menee veroihin. On oikeutettua kysyä, milloin tätä on alettu pitää hyväksyttävänä? Uuden työn ja toimeliaisuuden syntyminen vaatii kannustavaa verotusta. Ahkeruuden pitää kannattaa. Ponnistelusta tulee palkita. Kysymys on myös periaatteellinen: palkkatyöllä tulee voida vaurastua. Pidän sitä yhtenä yhteiskuntamme suurista vahvuuksista, että vaurastumiseen ei vaadita suuria perintöjä tai vanhoja kertyneitä pääomia.

Verotuksen painopistettä tulee siirtää vahvasti kohti kulutuksen ja haittojen verottamista.  Näin voimme keventää ansiotuloverotusta ja ohjata ihmisiä ilmaston kannalta järkeviin valintoihin. Päästöjä aiheuttavasta toiminnasta tulee tehdä kalliimpaa ja päästöjä hillitsevästä kannattavaa.

Tekoja tarvitaan myös kaupunkitasolla. Tällä valtuustokaudella kunnallisveroa on Helsingissä laskettu ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Olen puolustanut uutta verotasoa kaupungin budjettineuvotteluissa kokoomuksen neuvottelijana. Tätä samaa linjaa aion edustaa myös kansanedustajana.

KYSY TARKEMMIN

Haluatko kuulla tarkemmin ajatuksistani? Onko sinulla jokin tietty kysymys, johon haluaisit tietää kantani? Laita minulle kysymys sähköpostilla daniel.sazonov (a) gmail.com, Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa. Vastaan mielelläni jokaiseen niistä.