Rakennetaan Helsingistä menestyvä eurooppalainen metropoli

Helsinki on Suomen ainoa suurkaupunki ja koko Suomen menestyksen veturi. Helsingin on oltava houkutteleva asuinpaikka sekä kaikille suomalaisille että kansainvälisille osaajille. Emme pelaa piirisarjassa. Ensisijaisia kilpailijoitamme eivät ole Turku, Tampere tai edes Espoo, vaan muut pohjoismaiset ja Itämeren alueen eurooppalaiset pääkaupungit. Siksi meidän on rakennettava kaupunkia, joka ei tyydy keskinkertaisuuksiin millään osa-alueella.

Helsingin kehityksen kivijalat ovat asuminen ja liikenne, koulutus, vapaa-aika ja talous. Tarvitsemme kaupunkipolitiikkaa, jolla saamme edullisempia asuntoja ja sujuvampaa liikkumista. Meidän on panostettava helsinkiläisten koulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten laatuun, sillä sivistys on valttimme. Samalla tehtävämme on varmistaa, että Helsingin korkeakoulut voivat hyvin, ja opiskelijat viihtyvät kaupungissa. Miellyttävä vapaa-aika rakentuu elävästä kaupunkikulttuurista, edullisista harrastuksista ja hyvistä lähiliikuntapaikoista. Järkevän tiukka taloudenpito puolestaan varmistaa, että meillä on kaikkeen tarvitsemaamme varaa myös tulevaisuudessa.

FIKSUMMASSA HELSINGISSÄ…

Asuntoja on enemmän ja edullisemmalla

Suurimpia ongelmia Helsingissä on asumisen kalleus. Se aiheuttaa murhetta meille nykyisille helsinkiläisille ja patoaa Helsingin kasvua. Asumisen hintaa saadaan kestävästi alas vain reippaalla asuntojen tarjonnan lisäämisellä. Siksi meidän tulee rakentaa tiiviimpää ja korkeampaa kaupunkia. Pidetään mieluummin hinnat alhaalla ja nostetaan Helsingin katot pilviin.

Yksikään järkevä projekti ei saa jumittua kaupungin byrokratian rattaisiin. Kaavoittamisen tulee olla nopeaa ja joustavaa. Rakentamiselle asettujen määräysten tulee olla huomattavasti nykyistä kevyempiä. Esimerkiksi turhia parkkipaikkavaatimuksia tai asuntojen kokovaatimuksia pitää karsia. Toimistoja pitäisi myös voida helpommin muuttaa asunnoiksi.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Liikenne toimii ja uudet palvelut nähdään mahdollisuutena

Modernissa kaupungissa liikenne toimii. Joukkoliikenteen on pelattava niin, että se palvelee vuorokauden ympäri ja sillä pääsee järkevästi vaikka kaupungin laidalta toiselle. Tämä tarkoittaa, että yömetro on saatava kulkemaan ja bussi- ja ratikkavuoroja on lisättävä myös yön pimeille tunneille. Kaupunkipyörien kaltaisia ennakkoluulottomia kokeiluja tulee laajentaa. Investointeja on tehtävä yhä useampiin raiteiden varaan rakentuviin joukkoliikenneyhteyksiin. Myös erilaiset liikenteen digitaaliset palvelut on nähtävä mahdollisuutena. Esimerkiksi reaaliaikainen reittiopas on saatava käyttöön mahdollisimman pikaisesti.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Liikenne toimii ja uudet palvelut nähdään mahdollisuutena

Modernissa kaupungissa liikenne toimii. Joukkoliikenteen on pelattava niin, että se palvelee vuorokauden ympäri ja sillä pääsee järkevästi vaikka kaupungin laidalta toiselle. Tämä tarkoittaa, että yömetro on saatava kulkemaan ja bussi- ja ratikkavuoroja on lisättävä myös yön pimeille tunneille. Kaupunkipyörien kaltaisia ennakkoluulottomia kokeiluja tulee laajentaa. Investointeja on tehtävä yhä useampiin raiteiden varaan rakentuviin joukkoliikenneyhteyksiin. Myös erilaiset liikenteen digitaaliset palvelut on nähtävä mahdollisuutena. Esimerkiksi reaaliaikainen reittiopas on saatava käyttöön mahdollisimman pikaisesti.

FIKSUMPI HELSINKI ON…

Maailman paras opiskelijakaupunki

Helsingissä on maan parhaat korkeakoulut. On myös Helsingin tehtävä varmistaa, että ne yltävät maailman huipulle. Kaupungin tulee mahdollistaa tiiviiden kampusten synty ja yritysten kerääntyminen korkeakoulujen osaamiskeskittymien ympärille. Opiskelijapalveluiltaan Helsinki jää jälkeen monista pienemmistäkin kaupungeista. Nykyaikaisia opiskelija-asuntoja tarvitaan lisää korkeakoulujen läheisyyteen. Liikenteen kehittämisessä opiskelijat on myös pidettävä tiukasti mielessä. Esimeriksi kampusten välistä joukkoliikennettä on kehitettävä ja opiskelija-alennukset säilytettävä.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Koulutukseen panostetaan ja homekoulut siirretään historiaan

Hyvät koulut ovat Helsingin valtti. Se vaatii resursseja opetukseen kaikilla tasoilla: peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Panostetaan laadukkaisiin sisältöihin ja riittäviin opettajaresursseihin. Mahdollistetaan kaikille painotettu opetus – kieli-, liikunta- ja musiikkiluokat eivät saa olla vain harvojen etuoikeus. Helsingin on oltava edelläkävijä opetuksen digitalisaatiossa ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Jokaisella helsinkiläisellä lapsella on myös oikeus terveelliseen opiskeluympäristöön. Seuraavalla valtuustokaudella homekoulut on laitettava kuntoon. Homekoulut eivät kuulu Helsinkiin.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Koulutukseen panostetaan ja homekoulut siirretään historiaan

Hyvät koulut ovat Helsingin valtti. Se vaatii resursseja opetukseen kaikilla tasoilla: peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Panostetaan laadukkaisiin sisältöihin ja riittäviin opettajaresursseihin. Mahdollistetaan kaikille painotettu opetus – kieli-, liikunta- ja musiikkiluokat eivät saa olla vain harvojen etuoikeus. Helsingin on oltava edelläkävijä opetuksen digitalisaatiossa ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Jokaisella helsinkiläisellä lapsella on myös oikeus terveelliseen opiskeluympäristöön. Seuraavalla valtuustokaudella homekoulut on laitettava kuntoon. Homekoulut eivät kuulu Helsinkiin.

FIKSUMMASSA HELSINGISSÄ…

On elävää kaupunkikulttuuria

Helsinki vaatii ryhdikästä kaupunkikulttuuria: tapahtumia, festareita, tempauksia ja vapaata kaupunkilaisten yhdessäoloa. Hyvä kaupunki ruokkii aktiivisuutta, ei kahlitse sitä sääntelyllä. Lupien erilaisille tapahtumille pitää irrota helposti ja joustavasti – jos sellaisia ylipäänsä vaaditaan. Terassien ja tapahtumapaikkojen tulee voida olla auki niin kauan kuin kysyntää riittää.

Lähiympäristön tulee tukea yhdessä viihtymistä. Puistot pitää laittaa kuntoon niin, että ne ovat turvallisia ja viihtyisiä olohuoneita, eivät epämääräisen pimeitä metsäkaistaleita. Helsingin alihyödynnetyt rannat tulee ottaa parempaan käyttöön. Tästä Hernesaaren elävöittäminen on hyvä esimerkki.  Myös kaupungin yleisestä siisteydestä, valoisuudesta ja viihtyisyydestä tulee huolehtia paremmin.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Annetaan tilaa harrastaa

Helsingissä pitää olla tilaa ja mahdollisuuksia harrastaa. Mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajanviettoon tarvitaan aivan kaikille kaupunkilaisille. Harrastaminen ja vapaa-aika tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja palveluita suunnitellessa. Tarvitaan monipuolisia lähiliikuntapaikkoja, jonne on helppo tulla.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata harrastus. Järjestöissä ja urheiluseuroissa tehdään valtavasti tärkeää työtä helsinkiläisten  hyvinvoinnin eteen. Kaupungin tehtävä on mahdollistaa harrastamiselle mielekkäät ja kohtuuhintaiset puitteet. Viime kädessä kaupungin pitää etsiä jokaiselle taholle sopiva kolotila, hallivuoro tai vapaapalokunta-asema.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Annetaan tilaa harrastaa

Helsingissä pitää olla tilaa ja mahdollisuuksia harrastaa. Mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajanviettoon tarvitaan aivan kaikille kaupunkilaisille. Harrastaminen ja vapaa-aika tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja palveluita suunnitellessa. Tarvitaan monipuolisia lähiliikuntapaikkoja, jonne on helppo tulla.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata harrastus. Järjestöissä ja urheiluseuroissa tehdään valtavasti tärkeää työtä helsinkiläisten  hyvinvoinnin eteen. Kaupungin tehtävä on mahdollistaa harrastamiselle mielekkäät ja kohtuuhintaiset puitteet. Viime kädessä kaupungin pitää etsiä jokaiselle taholle sopiva kolotila, hallivuoro tai vapaapalokunta-asema.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Taloudenpito on tarkkaa

Politiikan päätavoite ei ole jatkuva vyön kiristäminen. Kestävä taloudenpito on kuitenkin pohja, joka varmistaa sen, että meillä on varaa pitää palvelut kunnossa ja kehittää kaupunkia kunnianhimoisesti. Se myös varmistaa sen, että kuntaveroa ei tarvitse nostaa. Matalampi kuntavero jättää kaupunkilaisille mahdollisimman suuren osan ansaitsemastaan rahasta omaan käytöön. Matalampi veroprosentti lisää myös Helsingin vetovoimaa. Tarkka taloudenpito syntyy usein yksinkertaisistakin toimista. Esimerkiksi tällä valtuustokaudella toteutettu kaikkien kaupungin ostolaskujen avaaminen julkiseksi lisäsi kulukuria ja sai aikaan miljoonasäästöt.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Palvelut ovat kiinni ajassa

Katsomme kätevimmän reitin, etsimme lähimmän alkon, maksamme taksin tai tilaamme ruuan sovelluksella. Mutta kaupungin palvelut ovat piilossa. Kaupungin palveluiden pitää olla kiinni ajassa. Kaikki Helsingin palveluiden tulee avata, jotta ne voidaan saada toimiviin palvelusovelluksiin, josta varaa helposti lääkäriajan, uusii kirjastolainan tai etsii lähimmän lenkkipolun. Meidän tulee myös olla edelläkävijöitä esimerkiksi etälääkäripalveluissa tai verkkonuorisotyössä.

FIKSUMASSA HELSINGISSÄ…

Palvelut ovat kiinni ajassa

Katsomme kätevimmän reitin, etsimme lähimmän alkon, maksamme taksin tai tilaamme ruuan sovelluksella. Mutta kaupungin palvelut ovat piilossa. Kaupungin palveluiden pitää olla kiinni ajassa. Kaikki Helsingin palveluiden tulee avata, jotta ne voidaan saada toimiviin palvelusovelluksiin, josta varaa helposti lääkäriajan, uusii kirjastolainan tai etsii lähimmän lenkkipolun. Meidän tulee myös olla edelläkävijöitä esimerkiksi etälääkäripalveluissa tai verkkonuorisotyössä.

Bannerikuva: Jonas Tana (Creative Commons -lisenssi)