Jag är ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige, undervisningsministerns specialmedarbetare och samlingspartiets riksdagsvalskandidat. Jag vill bygga ett mer fritt, hållbart och öppet Finland.

Min stig i politiken har fört mig till många beslutande bord. Tack vare förtroendet har jag haft möjligheten att se och uppleva hur saker på förs vidare på rätt sätt. Jag har samtidigt arbetat flitigt – emellanåt runt dygnet – för att se till att mina löften införlivas. Jag har enligt egen mening lyckats nå framgång på den fronten och ber därmed om ditt förtroende för att fortsätta detta arbete som riksdagsledamot.

Under 2016–2017 var jag medlem av Samlingspartiets partistyrelse och ledde Samlingspartiets ungdomsförbund. I den rollen deltog jag även i Samlingspartiets riksdagsgrupps arbete. Sedan hösten 2017 har jag arbetat som utbildningsministerns specialmedarbetare.

I kommunalpolitiken har min viktigaste uppgift varit att fungera som medlem i stadsstyrelsen. Därtill representerar jag Helsingfors i Nylands landskapsfullmäktige samt Helen Oy:s styrelse. Jag har studerat produktionsekonomi på Aalto-universitetet och juridik på Helsingfors universitet vars jag jobbar på min pro gradu vid sidan om jobbet.


Kommentarer till svenska yle om samlingspartiets kommunalvalagenda.

https://www.vastranyland.fi/artikel/ny-ledning-splittrar-lokala-sannfinlandare/
” Daniel Sazonov som är ordförande för Samlingspartiets unga skrev i ett pressmeddelande att det är omöjligt för Samlingspartiet att sitta i samma regering som Halla-aho.”

https://www.hbl.fi/artikel/helsingforspolitiker-kraver-svar-om-miljorapport-exakt-vad-mera-ska-staden-gora/
” Också Samlingspartiets Daniel Sazonov efterlyser ännu mera konkreta åtgärder i stället för vackra ord och årtal.

– Vi måste vara ärliga med våra egna tuffa krav. Så vad vi än gör är det svårt, säger han och efterlyser realism i skapandet av nya regler och metoder.”

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/26/helsingfors-sager-nej-till-landskaps-och-vardreformen

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/03/sanni-grahn-laasonen-regeringen-forsvagar-inte-svenskan
” Undervisningsministern skriver på Twitter på svenska att regeringen i halvtidsgranskningen beslutade att gymnasiereformen inte ska innehålla något som försvagar det andra inhemska språkets ställning.

Grahn-Laasonens specialmedarbetare Daniel Sazonov säger att Grahn-Laasonen inte vill ge ytterligare kommentarer kring frågan.”

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/12/02/rekryteringsstrul-inom-studentforbund-bilden-av-organisationen-har-fatt-sig-en

HBL: 19 – med intresse för markoekonomi:
http://www.pressreader.com/finland/hufvudstadsbladet/20120410/281616712347401